de kiem tra dia 1 tiet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kiem tra dia 1 tiet, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS TIÊN THUỶ.
Họ và tên:……………………………………..
Lớp: 7/
KIỂM TRA 1 TIẾT –(HKI, 14-15)
MÔN: ĐỊA LÍ 7.
Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề)
Điểm:

A/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Châu lục có dân số đông nhất hiện nay là:
a) Châu Á
c) Châu Mĩ
b) Châu Phi
d) Châu Âu

Câu 2: Chủng tộc thường gọi là người da trắng, sống chủ yếu ở châu Âu và châu Mĩ có tên là:
a) Môn-gô-lô-it
c) Nê-grô-it
b) Ơ-rô-pê-ô-it
d) Ô-xtra-lô-it

Câu 3: Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa là đặc điểm nổi bật của khí hậu ở môi trường địa lý nào?
a) Môi trường xích đạo ẩm
c) Môi trường nhiệt đới gió mùa
b) Môi trường nhiệt đới
d) Môi trường hoang mạc

Câu 4: Khí hậu môi trường đới nóng thích hợp cho việc trồng cây lương thực và cây công nghiệp nhiệt đới như:
a) Lúa mì, cây cọ
c) Lúa mạch, cây trà là
b) Cây cao lương, cây ôliu
d) Lúa nước, cây cao su

Câu 5: Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nào?
a) Xích đạo ẩm
c) Nhiệt đới gió mùa
b) Nhiệt đới
d) Cận nhiệt đới gió mùa

Câu 6: Vị trí đới ôn hòa nằm ở:
a) Giữa hai chí tuyến
c) Từ hai chí tuyến đến hai vòng cực
b) Giữa hai vòng cực
d) Từ hai vòng cực đến hai cực

B/ TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: Em hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của môi trường đới ôn hoà? (1,5 điểm)
Câu 2: So sánh những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị ?(3,0 điểm)
Câu3:Quan sát biểu đồ dưới đây:(2,5 điểm)
a/Nhận xét:
– Nhiệt độ cao nhất bao nhiêu 0C? Vào tháng mấy?
– Nhiệt độ thấp nhất bao nhiêu 0C? Vào tháng mấy?
– Biên độ nhiệt?
– Lượng mưa cao nhất bao nhiêu mm? Vào tháng mấy.
– Mùa mưa?
b/Kết luận:Biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu nào của đới nóng? Vì sao?

Hỏi và đáp