De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phan Sào Nam

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
PHẦN 1 CHƯƠNG I – SỐ HỌC 6

Đề bài:

Bài 1: (2đ)
Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 4.
Viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê.
Dùng kí hiệu thích hợp điền vào các ô trống sau:
0 ( A 1; 2 ( A 1; 2; 3; 4 ( A 3 ( A

Bài 2: (1đ)
Cho tập hợp K = a, b
Hãy viết tất cả các tập hợp là tập hợp con của K.

Bài 3: (2đ)
Tính hợp lí:
118 . 45 + 55. 118 – 18. 100
111 + 113 + 115 + . . . . + 333

Bài 4: (2đ)
Tìm x biết:
10 + 2x = 45 : 43
(5x – 39) . 7 + 3 = 80

Bài 5: (2đ)
Thực hiện phép tính:
125 – 25 . 4 + 66 : 11
12 : 390 : [500 – (125 + 35 . 7)]

Bài 6: (1đ)
Cho A = 2000. 2009 và B = 2004.2005
Không được tính giá trị của A và B, hày so sánh A và B.

Đáp án:

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1
(2đ)

a/
b/

A = 1; 2; 3; 4
0 ( A ; 1; 2 ( A ; 1; 2; 3; 4 = A ; 3 (A

1
0,25 x 4

2
(1đ)

a; b ( K ; a ( K ; b ( K ; ( K

0,25 x 4

3
(2)

a/

b/

118 . 45 + 55. 118 – 18. 100
= 118. (45 + 55) – 18 .100
= 118. 100 – 18. 100
= 100. (118 – 18)
= 100. 100
= 10000
111 + 113 + 115 + . . . . + 333
Có (333 – 111) : 2 + 1 = 112 (số hạng)
Tổng =

0.25
0.25
0.25
0.25

0.5
0.5

4
(2)

a/

b/

10 + 2x = 45 : 43
10 + 2x = 42
10 + 2x = 16
2x = 16 – 10
2x = 6
x = 6 : 2
x = 3

(5x – 39) . 7 + 3 = 80
(5x – 39) . 7 = 80 – 3
(5x – 39) . 7 = 77
5x – 39 = 77 : 7
5x – 39 = 11
5x = 11 + 39
5x = 50
x = 50 : 5
x = 10

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

5
(2)

a/

b/

125 – 25 . 4 + 66 : 11
= 125 – 100 + 6
= 25 + 6
= 31

12 : 390 : [500 – (125 + 35 . 7)]
= 12 : 390 : [500 – (125 + 245)]
= 12 : [390 : (500 – 370)]
= 12 : (390 : 130)
= 12 : 3
= 4

0,25 x 2
0,25
0.25

0.25
0.25
0.25

0.25

6
(1)

A = 2000. 2009 = 2000 . (2004 + 5) = 2000. 2004 + 2000. 5
B = 2004. 2005 = 2004. (2000 + 5) = 2000. 2004 + 2004 . 5
vì 2000. 5 < 2004. 5 nên A < B

0,5
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.