Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Thị xã Quảng Trị

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 4 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Thị xã Quảng Trị, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Thị xã Quảng Trị gồm 4 mã đề, 2 mã đề dành cho các lớp học buổi sáng và 2 mã đề dành cho các lớp học buổi chiều, đề được biên soạn theo dạng đề tự luận với 4 bài toán, học sinh làm bài kiểm tra trong thời gian 45 phút (1 tiết học), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Thị xã Quảng Trị:
+ Chứng minh phương trình mx^5 + x^3 + 3x^2 – mx – 1 = 0 luôn có ít nhất hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Chứng minh phương trình ax^2 + 3x + b = 0 luôn có nghiệm trên (0;1), biết rằng 2a + 21b + 9 = 0.
+ Tính các giới hạn của dãy số, tính các giới hạn của hàm số và xét tính liên tục của hàm số sau đây tại điểm đã chỉ ra.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp