Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 có lời giải chi tiết

Sau đây kho đề thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 4 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 có lời giải chi tiết, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 gồm 2 mã đề, mỗi mã đề gồm 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc chương giới hạn, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

1. Kiến thức cần nắm vững khi làm bài kiểm tra:
+ Giới hạn dãy số: Dãy số có giới hạn hữu hạn, các quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số: Định nghĩa và một số định lý về giới hạn của hàm số, giới hạn một bên, các quy tắc tìm giới hạn của hàm số, các dạng vô định.
+ Hàm số liên tục và các tính chất của hàm số liên tục.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
2. Kỹ năng khi làm bài kiểm tra:
+ Vận dụng được các định lí và quy tắc tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.
+ Vận dụng các định lý và quy tắc tìm giới hạn của hàm số và khử dạng vô định.
+ Vận dụng được các tính chất của hàm số liên tục để chứng minh hàm số liên tục, chứng minh phương trình có nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.