Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Dãy số) trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Dãy số) trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Dãy số) trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho P(n) = n^3 – n . Chọn phát biểu đúng:
A. P(n) luôn chia hết cho 2 với mọi n nguyên dương
B. P(n) luôn chia hết cho 3 với mọi n nguyên dương
C. P(n) luôn chia hết cho 6 với mọi n nguyên dương
D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Một trò chơi được tổ chức trên truyền hình theo phương thức sau: Nếu người chơi trả lời đúng câu đầu tiên thì được 2,5 triệu đồng. Tiếp theo, nếu mỗi câu trả lời đúng thì được cộng dồn vào số tiền câu hỏi trước là 1,5 triệu đồng (ví dụ trả lời được câu số 2 thì tổng số tiền người chơi được thưởng là 4 triệu đồng). Trò chơi kết thúc khi gặp câu trả lời sai. Hỏi số câu trả lời đúng tối thiểu là bao nhiêu để người tham dự có được số tiền tối thiểu là 20 triệu.
A. 13   B. 12
C. 11. D. 10
+ Cho dãy số 1/3; 1/6; 1/12; 1/24; ….. Nhận xét nào dưới đây đúng?
A. Dãy đã cho là cấp số nhân với công bội q = 1/3
B. Dãy đã cho là cấp số cộng với công sai d = 1/3
C. Dãy đã cho là cấp số nhân với công bội q = 1/2
D. Dãy đã cho không là cấp số nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.