Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Sau đây KHODETHI Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 2 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường THPT Thị Xã Quảng Trị, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường THPT Thị Xã Quảng Trị gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Mô tả tiêu chí nội dung kiểm tra:
+ Bài lập số
+ Giải phương trình chứa nCk, nAk, Pn
+ Tìm hệ số hay số hạng trong khai triển Niu – Tơn của một biểu thức
+ Tính xác suất của một biến cố
+ Tính xác suất (vận dụng quy tắc tính xác suất)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.