Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp – xác suất) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 2 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp – xác suất) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp – xác suất) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận, phần trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho tập hợp A gồm có n phần tử. Mỗi cách sắp thứ tự k (1 ≤ k ≤ n) phần tử của A được gọi là gì?
A. Là một tổ hợp chập k của n phần tử
B. Là một chỉnh hợp chập k của n phần tử
C. Là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử
D. Là số các tổ hợp chập k của n phần tử
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có bao nhiêu
cách hoàn thành công việc?
A. m.n
B. m + n
C. 1/2.m.n
D. (m + n)/2
+ Trong tủ có 6 cái áo tay dài và 4 cái áo tay ngắn. Bạn Lan chọn ngẫu nhiên 3 chiếc áo trong số 10 cái áo đó để đem đi chơi. Tính xác suất để chọn được:
a) 1 cái áo tay dài và 2 cái áo tay ngắn
b) Có ít nhất một cái áo tay ngắn

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp