De kiem tra dai so Tiet 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về De kiem tra dai so Tiet 18, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số 9

Bài 1 (4 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a) ; b) ;
c) ; d)
Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:
a) b)
Bài 3(1 điểm): So sánh (không dùng máy tính bỏ túi)
3 và
Bài 4 (3 điểm): Cho biểu thức:
A = với x >0; x ≠ 1; x ≠ 4
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị của x để A có giá trị âm.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số 9

Bài 1 (4 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a) ; b) ;
c) ; d)
Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:
a) b)
Bài 3(1 điểm): So sánh (không dùng máy tính bỏ túi)
3 và
Bài 4 (3 điểm): Cho biểu thức:
A = với x >0; x ≠ 1; x ≠ 4
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị của x để A có giá trị âm.

Hỏi và đáp