de kiem tra dai so chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de kiem tra dai so chuong 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………………………………………………. KIỂM TRA CHƯƠNG II
Lớp:……………………………………………………. …………… MÔN: ĐẠI SỐ 9
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
A.Trắc nghiệm:(4 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm
Bài1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng.

Câu 1: Hàm số bậc nhất y = (m-3)x +1 là đồng biến khi:

A. m > 3 B. m – 3 D. m < -3

Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y =3x+1 là:

A. (-1;-4) B.(1; 4 ) C. ( -1;4) D. ( 1;-4)

Câu 3: Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm M(-2 ; 2) thì hệ số b là:

A. 4 B. -4 C. 8 D. -8

Câu 4: Đường thẳng y = -x +2 song song với đường thẳng:

A. y = x -5 B. y = x +2 C. y = -2x + 3 D. y = -x +3

Câu 5: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy có M(0;1) và N(3;-3).Độ dài đoạn thẳng MN là:

A. 5 B. C. 2 D.5

Câu 6: Đường thẳng đi qua hai điểm A ( 2 ; -1) và B ( -1; 5) là:

A. y = -2x-3 B. y = -2x+3 C. y = 2x +3 D. y = 2x -3

Câu 7:Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = 2x + 5 và y = -2x + 1 là:

A. (1;3) B. (-1;-3) C .( -1;3) D. (1;-3)

Câu 8: Khi y = 6 thì giá trị x của hàm số x – là :
A . B . C. – D .

B.TỰ LUẬN: (6điểm)
Bài 2:(3điểm) Cho hàm số bậc nhất y = -x +3 (d)
a)Vẽ đồ thị hàm số (d) .
b)Tính khoảng cách từ gốc toạ độ O của mặt phẳng toạ độ đến đường thẳng (d).
Bài 3:(2điểm)
Cho hai đường thẳng y = -3mx +5 (d1) (m tham số)
y = (2-m)x – 4 (d2)
Tìm giá trị của m để (d1)và (d2) cắt nhau.
Bài 4:(1điểm)
Với giá trị nào của tham số k thì đường thẳng y = (2k-1)x +3 tạo với trục hoành một góc 300.

—-Hết—

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: ĐẠI SỐ 9

Bài
Đáp án
Thang điểm

Bài 1:
A.Trắc nghiệm:(4 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Chọn
A
B
C
D
A
B
C
D

4 điểm

Bài 2:

B.Tự luận:
Cho hàm số bậc nhất y = -x +3 (d)
a) Cho x = 0, y = 3 A( 0 ; 3 )
y = 0 , x = 3 B(3 ; 0 )

b) Kẽ OHAB Ta có: AH trung tuyếnAOB vuông cân cân tại O.
Nên : AH =

0,75 điểm
0,75 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3:
y = -3mx +5 (d1) y = (2-m)x – 4 (d2)
Điều kiện: m0,m2
* (d1) cắt (d2) thì: -3m 2- m ( -2m 2(m -1
Kết hợp điều kiện ta được: :

Hỏi và đáp