De kiểm tra dại số chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De kiểm tra dại số chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là :
A. -3 B. 3 C. 9 D.3
Câu 2: Kết quả của phép khai phương (với a < 0) là:
A. 9a B. -9a C. -9 D. 81a
Câu 3. Căn bậc ba của – 125 là:
A. 5 B. -25 C. – 5 D. Không tính được
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
II. Tự luận
Câu 1(2,0 điểm): Chứng minh định lí: Với a ≥ 0 và b≥ 0 ta có
Câu 2(4,0 điểm): Thực hiện phép tính:
a. b.
c. d.
Câu 3 ( 2,0 điểm): Cho biểu thức: A = ( Điều kiện: x>0, x 4)
a. Rút gọn A
b. Tìm x để A >2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.