de kiem tra dai so 9, tiet 30, hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kiem tra dai so 9, tiet 30, hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT LĂK KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 9 ( TCT: 30)

MỤC TIÊU KIỂM TRA
Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học chương II
Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về hàm số, vẽ đồ thị hàm số
Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tìm giá trị của hàm số
Học sinh biết giá trị hàm số như thế nào

Vận dụng lí thuyết đã học để tìm giá trị hàm số

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
1 điểm
10 %
2 câu
1.5 điểm
15 %

Hệ số góc của đường thẳng, hình dạng của hàm số bậc nhất
Học sinh biết hình dạng về hàm số bậc nhất
Học sinh hiểu thế nào là hệ số góc đường thẳng
Vận dụng lí thuyết hệ số góc để tìm điều kiện tham số

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %

2 câu
2 điểm
20 %
4 câu
3 điểm
30 %

Vị trí tương đối của hai đường thẳng, tính đồng biến và nghịch biến của hàm số.
Học sinh nhận biết khi nào thì hàm số đồng biến và nghịch biến
Học sinh nhận biết khi nào thì hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau
Tìm tham số để hai đường thẳng song song

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %

3 câu
1.5 điểm
10 %

Đồ thị hàm số, góc giữa đường thẳng và trục Ox

Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
Học sinh vận dụng lí thuyết để giải các bài tập liên quan đến góc

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
1 điểm
10 %

2 câu
3 điểm
30 %
3 câu
4 điểm
40 %

Tổng số câu, tổng số điểm tỉ lệ
3 câu
1.5điểm
15 %

2 câu
1 điểm
10%
1 câu
1 điểm
10 %
1 câu
0.5điểm
5 %
5 câu
6 điểm
60 %
12 câu
10 điểm
100%

PHÒNG GD & ĐT LĂK KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 9 ( TCT: 30)

Họ và tên…………………….. ……………………………. Lớp: 9………
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Cho hàm số . Đáp án sau đây đúng
A). f(1) = 0 B). f(0) = -1 C). f(2) = 7 D). f(-1) = 0
Câu 2: Đồ thị hàm số y = ax + b là gì ?
A). Là đường thẳng B). Là đường cong C). Là đường tròn D). Cả đáp án A, B, C
Câu 3: Cho đường thẳng y = -3x + 1. Hệ số góc của đường thẳng là:
A). 1 B). 2 C). – 3 D). – 2
Câu 4: Cho và . Hai đường thẳng vàcó vị trí tương đối là:
A). Song song B). Cắt nhau C). Trùng nhau D). vừa cắt vừa song song
Câu 5: Cho hàm số y = 2x – 4. Nhận xét nào sau đây là đúng.
A). Hàm số đồng biến B). Hàm số nghịch biến C). Không đồng biến D). A và B
Câu 6: Cho hai đường thẳng và ; m bằng bao nhiêu thì //.
A). m = – 2 B). m = 1 C). m = 4 D). m = 2

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Cho hàm số y =

Hỏi và đáp