Đề kiểm tra Đại số 9- có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số 9- có đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : Tiết 59: KIỂM TRA CHƯƠNG III (Phương trình bậc hai)
A . MỤC TIÊU:
– thức:Nhằm đánh giá mức độ lỉnh hội kiến thức của Hs:
+ Nhận biết được pt bậc hai một và nghiệm của pt bậc hai .
+ Nắm vững công thức nghiệm giải pt bậc hai .
+ Cánh nhận biết phương trình có nghiệm, vô nghiệm, . . .
– Kỹ năng: Nhằm đánh giá mức độ thực hiện các thao tác :
+ Vận dụng thành thạo các phương pháp giải pt để tìm nghiệm của hệ.
+ Biện luận pt theo tham số m
+ Biết tìm tọa độ giao điểm của parapol và đường thẳng y = ax + b
B . MA TRẬN ĐỀ :

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Vẽ đồ thị hàm số

1
2,0

1
2,0

Phương trình bậc hai
3
1,5

3
1,5
1
2,0

7
5,0

Biện luận nghiệm của phương trình bậc hai theo tham số m

2
3,0
2
3,0

TỔNG
3
1,5

3
1,5
2
4,0

3
3,0
11
10,0

Lưu ý : Trong mỗi ô, số ở góc bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đo, số dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.

C . NỘI DUNG ĐỀ:
I . Phần trắc nghiệm : (3 điểm )
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai 1 ẩn (ẩn x)
A. 2×2 + 2x = 0 B. x2 – 1 = 0 C. x2 – mx – 7 = 0 D. mx2 + 3x – 5 = 0
Câu 2: Phương trình x2 + 3x – 4 = 0 có nghiệm :
A. x1 = 1 B. x1 = -1 C. x1 = -2 D. x1 = 2
Câu 3: Phương trình x2 + 3x – 4 = 0 có 2 nghiệm là:
A. x1 = 1 và x2 =4 B. x1 = -1 và x2 =4 C. x1 = -2và x2 =4 D. x1 = 2và x2 =4
Câu 5: ’ của pt 4×2 – 6x – 1 = 0 la:
A. ’ = 5 B. ’ = 13 C. ’= 52 D. ’= 20
Câu 6: phương x2 – 3 x – 5 = 0 có tổng và tích hai nghiệm là:
ABCD
Câu 4 : Tìm hai số u và v, biết u + v = – 7 và u.v = 12
A. u= 4 và v= 3 B. u= – 4 và v= 3 C. u= 4 và v= -3 D. u= – 4 và v= – 3
II .Phần tự luận : ( 7 điểm )
Câu 1: ( 3,0 điểm) Giải các phương trình sau :
a) x2 + 7 x + 10 = 0 b ) 2 x2 + 3 x – 4 = 0

Câu 2. ( 2,0 điểm)
Cho hai hàm số : (P). y = x2 và (d). y = 2x – 3
Vẽ đồ thị 2 hàm số (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).
Câu 3 : (2,0 điểm)
Cho pt ( ẩn x) x2 – 5x + 8 – m = 0.(1) , tham số m.
phương trình (1) khi m = 4
Tìm m để phương trình có nghiệm x = -1 và tìm nghiệm còn lại.

D . ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu
Nội dung
Điểm

I

1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
A
D
C
B
A

3,0

II.
1
a = 1 , b = -7, c = 12
0,5

=

Hỏi và đáp