De kiểm tra dại số 9 chương 2 có MT-Đ;ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De kiểm tra dại số 9 chương 2 có MT-Đ;ĐA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA MỘT TIẾT – TIẾT 29
Môn: Đại số 9
Học kì 1 – Năm học 2012 – 2013
I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức học sinh đã tiếp thu được sau khi học xong chương II.
2. Kỹ năng: Kiểm tra kĩ năng trình bày bài giải của học sinh.
3. Thái độ: Làm bài cẩn thận, trung thực.
II. Ma trận đề kiểm tra:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Điều kiện xác định – Tính chất của hàm số bậc nhất

– Xác định được hàm số bậc nhất.
– Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc nhất là hàm số đồng biến, nghịch biến.

– So sánh hai giá trị của hàm số bậc nhất.

Số câu:

2

1
3

Số điểm:

2

1
3

Đồ thị của hàm số bậc nhất
– Tìm được điểm đặc biệt của đồ thị hàm số bậc nhất.
– Biết một điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số bậc nhất.
– Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất.

Số câu:
3
1

4

Số điểm:
3
1

4

Hệ số góc của đường thẳng. Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.

– Tìm được hệ số góc của đường thẳng.

– Tìm điều kiện của tham số để đường thẳng song song, cắt nhau với một đường thẳng cho trước.
– Tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox khi a >0.

Số câu:

1
2

3

Số điểm:

1
2

3

Tổng
3
4
2
1
10

3
4
2
1
10

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 9 – Năm học: 2012 – 2013
Thời gian: 45’ (Không kể phát đề)
Câu 1 (3đ): Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng (d).
a/ Tìm tọa độ điểm A thuộc (d) biết rằng A có hoành độ bằng 2.
b/ Tìm tọa độ điểm B thuộc (d) biết rằng B có tung độ bằng – 7.
c/ Điểm C (4 ; 9) có thuộc (d) không?
Câu 2 (3đ): Cho hàm số .
a/ Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất.
b/ Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến? Nghịch biến?
c/ Tìm điều kiện của m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng .
Câu 3 (3đ): Cho hàm số bậc nhất .
a/ Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm M (1 ; 3).
b/ Vẽ đồ thị của hàm số.
c/ Tính góc tạo bởi đồ thị của hàm số và trục Ox.
Câu 4: (1đ) Cho hàm số bậc nhất . Không tính hãy so sánh và .

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 9 – Năm học: 2012 – 2013
Thời gian: 45’ (Không kể phát đề)
Câu 1 (3đ): Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng (d).
a/ Tìm tọa độ điểm A thuộc (d) biết rằng A có hoành độ bằng – 3.
b/ Tìm tọa độ điểm B thuộc (d) biết rằng B có tung độ bằng 4.
c/ Điểm C (– 1 ; 5) có thuộc (d) không?
Câu 2 (3đ): Cho hàm số
a/ Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất.
b/ Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến? Nghịch biến?
c/ Tìm điều kiện của m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng .
Câu 3 (3đ): Cho hàm số bậc nhất .
a/ Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm N (–1 ; 2).
b/ Vẽ đồ thị của hàm số.
c/ Tính góc tạo bởi đồ thị của hàm số và trục Ox.
Câu 4: (1đ) Cho hàm số bậc nhất . Không tính hãy so sánh và .

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐẠI SỐ 9 – Đề 1
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3đ)
a/ Thay vào phương trình , tìm được
b/ Thay vào phương trình , tìm được
c/ Ta có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.