DE KIEM TRA DAI SO 8 TIET 65 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE KIEM TRA DAI SO 8 TIET 65, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS CHƯ Ê WI
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN – LỚP 8 (ĐẠI SỐ-TIẾT 56)

Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

Đề bài.

Bài 1: ( 3,0đ )
So sánh a và b nếu 1999+ a 1999+ b
Cho a < b. Hãy so sánh : (1999a+ 1) với (1999b+ 1)
Bài 2: ( 4,5 đ ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 3x- 9 0 b)
c) 5- 3x >3x – 13
Bài 3: ( 1,5đ ) Với giá trị nào của x thì:
Bài 4: (1đ ) Giải phương trình sau:
Bài làm.

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
BÀI
CÂU

ĐIỂM

1

3,0

a
Ta có: 1999+ a 1999+ b ( Giả thiết )

0 + a 0 + b

0,5
0,5
0,5

b
Ta có: a < b ( Giả thiết )

Vậy: Nếu a< b thì 1999a+ 1 < 1999b+ 1
0,5
0,5
0,5

2

2,5

a
3x- 9

Vậy: S =

0,5
0,5
0,5

b

3(2-3x ) + 4x 5 – 2( x- 1 )
6- 9x+ 4x
6- 5x
7- 6

x
Vậy: S =

0,25

0,25

0,25

0,25

c
5-3 x >3x- 13
5+ 13 >3x+ 3x

>x
3 Vậy: S = x / x < 3

1,5

3

2,5

a

*Xét 2 trường hợp :
Trường hợp 1: x +3 >0 và x – 5 >0 x >-3 và x >5
x >5
Trường hợp2: x +3 < 0 và x – 5 < 0 x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.