ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8- TIẾT 58 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8- TIẾT 58, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ KIỂM TRA TIẾT 58 – NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT MÔN: ĐẠI SỐ- LỚP : 8
Thời gian làm bài : 45 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
GV: HOÀNG TRỌNG LÂM
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

Nhận biết

Thông hiểu
VẬN DỤNG

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Số câu
Điểm

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.giá trị của phân thức

5a

1.5

5b

1

2.5

Phương trình đưa về dạng ax+b=0
1
1.5

1.5

Phương trình tích

2
2

2

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

3
2

2

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

4
2

2

TỔNG SỐ

3

4

2

1

10

PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ KIỂM TRA TIẾT 58 – NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT MÔN: ĐẠI SỐ- LỚP : 8
Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA SỐ:………

Bài 1: (1,5 điểm )
Giải phương trình sau:
8(3x – 2 ) – 6( x – 4 ) = 14x + 20
Bài 2: (2,0 điểm )
Giải phương trình sau:

Bài 3: (2,0 điểm )
Giải phương trình sau:

Bài 4: (2 điểm ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một xe hơi đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ rồi đi từ B đến A với vận tốc giảm bớt 10 km/giờ . Cả đi và về mất 7 giờ 12 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài 5:
a)( 1,5 điểm ) Rút gọn biểu thức: A =
b) ( 1,0 điểm) Giải phương trình:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐTTPHUẾ KIỂM TRA TIẾT 58 – NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT MÔN: ĐẠI SỐ- LỚP : 8

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA SỐ:…………
( Đáp án này gồm 02. trang )
BÀI
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1

1,5đ

8(3x – 2 ) – 6( x – 4 ) = 14x + 20
( 24x – 16 – 6x +24 = 14x + 20
( 18x – 14x = 20 – 8
( 4x = 12
( x = 3

0,5
0,5 0,25
0,25

2

2,0đ

( do 1999

0,25
0,25
0,5
0, 5

0, 5

3

2,0đ

(*)
ĐKXĐ: x ( 0; : x ( -1

0,5 đ

0,5 đ

0, 5 đ

0,5 đ

4

2,0 đ

7 giờ 12 phút = 7 giờ = 7 giờ = giờ
Gọi x ( km) là độ dài quãng đường AB ( x >0 )
Thời gian xe hơi đi từ A đến B : (h)
Thời gian xe hơi đi từ B đến A : (h)
Ta có phương trình :

Giải phương trình x = 160 ( tmđk)
Vậy: Độ dài quãng đường AB là 160km

0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

5

2,5 đ

a
Rút gọn:
A =
=
=
=;
( Với x -1 )

0,5đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.