de kiem tra dai so 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kiem tra dai so 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS & THPT Bàu Hàm KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
Thời gian: 45 phút
Đề 1:

Câu 1(3điểm):Thực hiện phép nhân

Câu 2(4điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử

Câu 3 (1điểm): Tìm x biết:
Câu 4(2điểm):
a)Thực hiện phép chia
b)Xác định a để đa thức chia hết cho đa thức

Trường THCS & THPT Bàu Hàm KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
Thời gian: 45 phút
Đề 2:

Câu 1(3điểm):Thực hiện phép nhân

Câu 2(4điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử

Câu 3 (1điểm): Tìm x biết:
Câu 4(2điểm):
a)Thực hiện phép chia
b)Xác định a để đa thức chia hết cho đa thức

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
ĐỀ 1:
Lời giải
Điểm

Câu1:thực hiện phép tính

0.5
0.5

1

0.5
0.5

Câu 2:Phân tích đa thức thành nhân tử

=x(x+4)

1

0.5
0.5

0.5
0.5

0.25
0.25
0.5

Câu 3(1 điểm): Tìm x biết:

Kl: vậy phương trình có nghiệm là

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 4(2điểm):
a)Thực hiện phép chia

b)Xác định a để đa thức chia hết cho đa thức
+Thương của phép chia là:
+dư a+4

+Để đa thức chia hết cho đa thứcthì a+4=0

1

0.5

0.25
0.25

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
ĐỀ 2:
Lời giải
Điểm

Câu1(3điểm):thực hiện phép tính

0.5
0.5

1

0.5
0.5

Câu 2(4điểm):Phân tích đa thức thành nhân tử

1

0.5
0.5

0.5
0.5

0.25
0.25
0.5

Câu 3(1điểm): Tìm x biết:

Kl: vậy phương trình có nghiệm là

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 4(2điểm):
a)Thực hiện phép chia

b)Xác định a để đa thức chia hết cho đa thức

+Thương phép chia là:
+Dư là a+6

+ Để đa thức chia hết cho đa thứcthì a+6=0

1

0.5

0.25
0.25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.