Đề kiểm tra đại số 8 chuơng 3 chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra đại số 8 chuơng 3 chuẩn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Mai Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BàI KIểM TRA đại số 8
Bài Số 3
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
4x – 20 = 0

3x – 5(x + 2) = 3.(4 – 2x)

Câu 2: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) (3x – 5).(x – 4) = 0

x2 + (x + 2).(11x – 7) = 4

Câu 3: (2,0 điểm) Giải phương trình sau:

Câu 4: (3,0 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 40 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB

Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Mai Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BàI KIểM TRA đại số 8
Bài Số 3
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
3x + 12 = 0

3(4 – 2x) + 5(x – 2) = 3x

Câu 2: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) (3x + 5).(4 + x) = 0

b) x2 + (x – 2).(11x – 10) = 4

Câu 3: (2,0 điểm) Giải phương trình sau:

Câu 4: (3,0 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.