de kiem tra dai so 8 chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kiem tra dai so 8 chuong 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Tính chất cơ bản của phân thức, Phân thức bằng nhau

Chứng tỏ được hai phân thức bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1,0 điểm =10%

2.Quy đồng mẩu thức nhiều phân thức

-tìm được mẫu chung, quy đồng được mẫu thức của hai phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%

2
2,0 điểm =20%

3.Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân thức

Viết được phân thức nghịch đảo

-thực hiện được phép toán cộng, trừ nhân chia phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,75
7,5%

3
3,0
30%

4
3,75 điểm =37,5%

4.Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Tính được giá trị của biểu thức tại giá trị của biến
Biến đổi được biểu thức hửu tỉ về dạng phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%
1
1,25
12,5%
3
3,25 điểm =32,5%

Tổng Số câu
Tổng Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,75
7,5%
1
1
10%
7
7,0
70%
1
1,25
12,5%
10
10 điểm

Họ Và Tên: ……………………….. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 8/ …….T8C2D01 MÔN: ĐẠI SỐ
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ

ĐỀ BÀI:
Câu 1: (0,75 điểm) Viết các phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:
a/ b/ c/ 3x + 2
Câu 2: (1 điểm)Xét xem hai phân thức có bằng nhau hay không.
Câu 3: (2 điểm) Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:
a/ và b/ và
Câu 4: (3 điểm) Thực hiện các phép tính
a/ b/
c/
Câu 5: (2 điểm) Cho phân thức
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
b/ Tính giá trị của phân thức khi x = 2010
Câu 6: (1,25 điểm) Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức đại số

BÀI LÀM

Họ Và Tên: ……………………….. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 8/ …….T8C2D02 MÔN: ĐẠI SỐ
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ

ĐỀ BÀI:
Câu 1: (0,75 điểm) Viết các phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:
a/ b/ c/ 3x + 2
Câu 2: (1 điểm)Xét xem hai phân thức có bằng nhau hay không.
Câu 3: (2 điểm) Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:
a/ và b/ và
Câu 4: (3 điểm) Thực hiện các phép tính
a/ b/
c/
Câu 5: (2 điểm) Cho phân thức
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
b/ Tính giá trị của phân thức khi x = 2011
Câu 6: (1,25 điểm) Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức đại số

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN
Câu 1:
-Viết đúng phân thức nghịch đảo mỗi câu 0,25 điểm
Câu 2:
-Vận dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ được hai phân thức bằng nhau 1 điểm
Câu 3:
-Thực hiện quy đồng mẫu thức đúng mỗi câu 1 điểm
Câu 4:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.