DE KIEM TRA DAI SO 7 CHUONG 4 MA TRAN DUNG LUON – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về DE KIEM TRA DAI SO 7 CHUONG 4 MA TRAN DUNG LUON, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

(T65)Kiểm tra chương IV (Bài viết số 4)

I.Mục tiêu:
1- Kiến thức: Biết các k/n đơn thức, bậc của đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức nhiều biến, đa thức một biến , bậc của đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến.
2-Kĩ năng:
– Tính được giá trị của một biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ) các đơn thức đồng dạng.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ) hai đa thức.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa tăng hoặc giảm và đặt phép tính,thực hiện cộng (trừ) hai đa thức một biến.
– Biết cách kiểm tra một số có là nghiệm hoặc không là nghiệm của một đa thức một biến.
– Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.
3- Thái độ : Học sinh làm bài nghiêm túc, trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng

TRƯỜNG THCS xuân dương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7 (bài số 4)
Năm học 2011 – 2012
GV : Trịnh Thị Tâm
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL

1. Khái niệm biểu thức đại số , giá trị của một biểu thức đại số.

Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2. Đơn thức

Biết cách cộng (trừ) , nhân hai đơn thức và tìm bậc của đơn thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

30%

2

30%

3. Đa thức
Nhận biết đa thức một biến và biết cách sắp xếp đa thức

Vận dụng được quy tắc cộng (trừ) hai đa thức có nhiều biến hoặc một biến .
Biết cách tìm một đa thức bằng cách phối hợp các quy tắc cộng (trừ) đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

10%

1

20%
1

10%
3

40%

4. Nghiệm của đa thức một biến

Nhận biết được nghiệm của một đa thức một biến trong trường hợp đơn giản.

Biết chứng tỏ được một giá trị là nghiệm của một đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

10%

1

10%

2

20%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2

20%
3
4 đ
40%
2

30%
1

10%
8
10
100%

TRƯỜNG THCS xuân dương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7 (bài số 4)
Năm học 2011 – 2012

Họ và tên:…………………………………………………………………………Lớp:………..

Điểm

Lời phê của Giáo viên

Đề bài :
Bài 1: a. của hai đơn thức 5xy2; 7xy2
b. Cho hai đơn thức : và . của hai đơn thức rồi tìm bậc của đơn thức thu được
Bài 2 :a. Kiểm tra xem x = 2 có phải là nghiệm của đa thức hay không ?
b. Tính giá trị của biểu thức : P(x) = x2 + x – 2 t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.