Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Kiểm tra Đại số 10 chương 4 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm học 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu, chiếm 4 điểm, phần tự luận gồm 6 câu, chiếm 6 điểm, học sinh làm bài kiểm tra Toán trong 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA:
Phần trắc nghiệm khách quan
:(TNKQ – mỗi ý đúng được 0,4 điểm).
Câu 1: Hiểu tính chất bất đẳng thức.
Câu 2: Nhận biết định lý dấu của nhị thức bậc nhất.
Câu 3: Hiểu dấu nhị thức bậc nhất giải bất phương trình.
Câu 4: Hiểu cách giải hệ bất phương trình.
Câu 5: Nhận biết định lý dấu tam thức bậc hai.
Câu 6: Nhận biết nghiệm của bất phương trình bậc hai.
Câu 7: Hiểu tập nghiệm bất phương trình.
Câu 8: Vận dụng định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai để tìm tập xác định của một hàm chứa căn.
Câu 9: Vận dụng dấu tam thức bậc hai xét dấu các hệ số a, b, c của f(x) = ax^2 + bx + c.
Câu 10: Hiểu nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Phần tự luận:
Câu 11. Hiểu cách giải hệ bất phương trình.
Câu 12.
a) Vận dụng giải bất phương trình tích là tích của các nhị thức bậc nhất.
b) Vận dụng giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Câu 13. Vận dụng nâng cao các phương pháp bất đẳng thức để tìm GTLN – GTNN của biểu thức.
Câu 14: Cho bất phương trình bậc hai có chứa tham số.
a) Hiểu cách giải bất phương trình bậc hai.
b) Vận dụng tam thức bậc 2 tìm m để bất phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp