Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng

Sau đây KHODETHI Kiểm tra Đại số 10 chương 4 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng mã đề 700 gồm 17 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 4:
+ Với giá trị nào của m thì phương trình (m – 3)x^2 + (m – 3)x – (m + 1) = 0 có hai nghiệm trái dấu?
+ Với giá trị nào của m thì phương trình 2x^2 + 2(m – 1)x + 3 – m = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng dương?
+ Bất phương trình x^2 ≥ 1 tương đương với bất phương trình nào sau đây?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.