Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) trường THPT Chu Văn An – Đắk Lắk

Những bài tập mà KHODETHI Kiểm tra Đại số 10 chương 1 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) trường THPT Chu Văn An – Đắk Lắk, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1: Mệnh đề – Tập hợp của trường THPT Chu Văn An, tỉnh Đắk Lắk gồm 2 mã đề. Mỗi đề gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng?
A. Nếu a = b thì a^2 = b^2
B. Nếu một phương trình bậc hai có delta < 0 thì phương trình đó vô nghiệm
C. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3
D. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
+ Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. Mọi động vật đều không di chuyển
B. Mọi động vật đều đứng yên
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển
D. Có ít nhất một động vật di chuyển
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?
A. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba
B. Bạn có chăm học không?
C. Con thì thấp hơn cha
D. Tam giác ABC cân tại A thì BC = AB

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.