Đề kiểm tra đại 9 – chương 4 có đáp án chi tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra đại 9 – chương 4 có đáp án chi tiết, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chương 4 – đại số 9 ( Tiết 65 )
Lớp 9a4
I.Trắc Nghiệm ( 2điểm )
Câu 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: y = 2×2:
A(3;18) B(3;-18) C(-2; 4) D(-2;- 4)

Câu 2: Cho hàm số: y = -3×2. Phát biểu nào sau đây là đúng :
Hàm số đồng biến khi x >0, nghịch biến khi x < 0; C. Đồ thị hs nằm phía trên trục hoành
Hàm số đồng biến khi x 0; D. Đồ thị hàm số nhận điểm O(0;0)
là điểm thấp nhất.
Câu 3: Phương trình (m2 – 1)x2 + 2x -1 = 0 là phương trình bậc hai ẩn khi:
A. m1; B. m -1;
C. m 1; D. Một đáp án khác
Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. 4×2 – 5x + 1 = 0 B. 2×2 + x – 1 = 0 C. 3×2 + x + 2 = 0 D. x2 + x – 1 = 0
Câu 5 :Với giá trị nào của a thì phương trình : x2+ x – a = 0 có hai nghiệm phân biệt ?
A. a >- ; B . a ; D. a < –
Câu 6: Phương trình x2 – 7x + 6 = 0 có nghiệm là:
A. x1 = 1 ; x2 = 6. B. x1 = 1 ; x2 = – 6. C. x1 = -1 ; x2 = 6 D. x1 = -1 ; x2 = -6
Câu 7 : Phương trình có nghiệm kép khi k bằng:
A. 9 hoặc -7 B. -7 C. 9 hoặc 7 D. -9 hoặc 7
Câu 8: Phương trình có hai nghiệm trái dấu là
ABCD.
II.Tự luận ( 8điểm )
Bài 1: (3,5 điểm). Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = – x+ 2 có đồ thị là (d)
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng tính toán
Bài 2 : (3,5 điểm )
Một xe ô tô đi từ A đến B cách nhau 150km rồi sau đó từ B trở về A hết tất cả 5 giờ.
Biết rằng vân tốc lúc về hơn vận tốc lúc đi là 25km/h.Tính vận tốc lúc đi của ô tô .
Bài 3 (1điểm )  : Cho phương trình ẩn x , tham số m :
Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm sao cho có giá trị nhỏ nhất
Đáp án và biểu điểm
I.Trắc nghiệm (2 điểm ) – Mỗi câu 0,25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
a
b
c
c
A
a
d
c

II.Tự luận ( 8điểm )
Bài 1 : ( 3,5đ )
Vẽ đồ thị : 1,5 điểm
b)Phuơng trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là : (1) ( 0,5 đ )
Hoành độ giao điểm của của (P) và (d) là nghiệm của (1) ( 0,5đ )
Ta có :

: ( 0,5đ )

Vậy : tọa độ giao điểm của (P) và (d) là ( 1 ; 1 ) ; (-2 ; 4) ( 0,5đ )
Bài 2 : (3,5đ)
Gọi vận tốc của ô tô lúc đi là x(km/h) ; đ/k : x> 0
Vận tốc lúc về của ô tô là : x + 25 (km/h)
Thời gian lúc đi là : (giờ )
Thời gian lúc về là : (giờ )
Vì tổng cộng thời gian c

Hỏi và đáp