de kiem tra dai 8 tiet 61 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kiem tra dai 8 tiet 61, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài

I Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1 (2đ ) Điền dấu thích hợp ()vào ô trống
a. Nếu a>b thì a+c b+c d. Nếu ab Thì a+c b+c

b.Nếu a>b và c>0 thì a.c b.c e. Nếu a b và c>0 thì a.c b.c
Câu 2(1đ) trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng khẳng định nào sai
a. -4×2 0 với mọi x
b. x2-4x +5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.