De kiem tra dai 8 tiet 35 chuan KTKN co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về De kiem tra dai 8 tiet 35 chuan KTKN co ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 (tiết 35)
(Năm học 2012-2013)
(Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận)

Chuẩn đánh giá :

* Kiến thức :
– Hiểu khái niệm phân thức đại số , biểu thức hữu tỉ
– Nắmvững các tính chất của phân thức đại số
– Nắm vững qui tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
– Nắm vững các khái niệm hai phân thức đối nhau, hai phân thức nghịch đảo
– Hiểu được điều kiện của biến để phân thức được xác định

* Kĩ năng :
– Biết qui đồng mẫu thức các phân thức để cộng, trừ các phân thức khác mẫu
– Biết làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các phân thức
– Biết nhận ra hai phân thức bằng nhau nhờ áp dụng tính chất cơ bản của phân thức
– Biết rút gọn phân thức khi tiến hành cộng, trừ, nhân, chia phân thức
– Biết tìm điều kiện xác định của phân thức

TT
Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1
TCCBcủa PTĐS
Số câu
2(1; 4)

2

TS điểm
1.0

1.0

2
Rút gọn PTĐS
Số câu
1(2)

1(9)

2

TS điểm
0.5

2.0

2.5

3
QĐMT các PT
Số câu
1(3)

1

TS điểm
0.5

0.5

4
+ ,-, x, : các PT
Số câu
2(5; 7)

1(6)
1(11)

1(10)
5

TS điểm
1.0

0.5
2.0

2.0
5.0

5
BT hữu tỉ
Số câu

1(8)

1

TS điểm

0.5

0.5

TC
Số câu hỏi
6
4
21
11

TS điểm
3.0
5.0
2.0
10.0

Ngày 06 tháng 12 năm 2012
GVBM

Huỳnh Long

Họ tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 (tiết 35) Năm học 2012-2013
Lớp : . . . . . . . . . .. Ngày kiểm tra :. . . . . . /. . . . / 2012
Điểm
Lời phê của giáo viên

A.TRẮC NGHIỆM :(4đ )
Câu 1 : Phân thức bằng phân thức là :
a) b) c) d)
Câu 2: Điều kiện xác định của phân thức là:
a) x ( -3 b) x ( 0 c) x ( – 3; x ( 5 d) x ( 0; x ( 5 Câu 3 : Mẫu thức chung của hai phân thức và là :
a) 10x2y3 b) 30x3y3z c) 15x3y3z d) 15x3y3
Câu 4 : Cho đa thức bằng quy tắc đổi dấu, đa thức thích hợp được điền vào chỗ trống là:
a) – 5 – x b) x – 5 c) – x – 5 d) 5 – x
Câu 5 : Phân thức đối của phân thức là :
a b) c) d)
Câu 6 : Kết quả phép nhân là:
a)- b) c) d)
Câu 7 : Phân thức nghịch đảo của phân thức là :
a b) c) d)
Câu 8 : Phân thức được xác định với giá trị của x thỏa mãn :
a. x ≠ 3 b. x = c. x ≠ 0 d)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.