de kiem tra dai 8 chuong I co DA; MT VIP – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de kiem tra dai 8 chuong I co DA; MT VIP, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI
A/Phần trắc nghiệm (3 điểm)Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau (Từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1. Kết quả của phép tính là:
A) B) C) D)
Câu 2. Kết quả của phép tính là:
A) B) C) D)
Câu 3. Kết quả của phép tính là:
A) B) C) D)
Câu 4. Điền vào dấu (…) để được kết quả đúng:
Câu 5. Điền dấu X vào bảng sau:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a)

b)

Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
b)

Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
b)
Bài 3. Tìm x, biết:
b)
Bài 4. Tìm sao cho chia hết cho
—– Hết —–

ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – CHƯƠNG I
Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu
1
2
3

Đáp án
B
D
C

Điểm
0,5
0,5
0,5

Đáp án
3x
6xy

Điểm
0,25
0,25

Câu 4

Câu 5
Đ 0,5 điểm
S 0,5 điểm
Phần tự luận (7 điểm)

Nội dung
Điểm

Bài 1

(2,5 điểm)

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

2×3 – 5×2 + 7x – 6 2x – 3
2×3 – 3×2 x2 – x + 2
– 2×2 + 7x – 6
– 2×2 + 3x
4x – 6
4x – 6
0

1

Bài 2

(1,5 điểm)

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

Bài 3

(2 điểm)

0,25

0,25

6x = 0 hoặc x + 2 = 0 hoặc x – 2 = 0
0,25

Vậy:
0,25

0,25

0,25

x – 3 = 0 hoặc 2x – 4 = 0
0,25

Vậy:
0,25

Bài 4
Ta có:
0,25

(1 điểm)
Để phép chia hết khi

Ư(3)
0,25

2n – 1
1
– 1
3
– 3

n
1
0
2
– 1

0,25

Vì nên
0,25

Hỏi và đáp