DE KIEM TRA DAI 7 CHUONG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KIEM TRA DAI 7 CHUONG I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………………. KIỂM TRA 45’CHƯƠNG I
Lớp : …………. …….. MÔN: Đại số 7

ĐỀ BÀI:
A. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Làm tròn số 7685 đến hàng trăm là
A. 7600; B. 7680; C. 8000; D. 7700
Câu 2: Quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q, R là
A. B. CD.
Câu 3: Cho lệ thức giá trị của x là
A. B. CD.
Câu 4: = 4 giá trị của x là
A. 2 B. -2; C. 16 ; D. -16

B. Tự luận:
Bài 1. (3điểm) Thực hiện phép tính:
a) b)

Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:
a) b) 3,2.x + (-1,2).x +2,7 = -4,9
Bài 3. (2 điểm) cây của ba bạn đọc Trung, Hùng, Dũng gấp được tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính số cây của mỗi bạn trồng được, biết rằng ba bạn đọc trồng tất cả là 84 cây.
Bài 4. (1 điểm) So sánh hai số 3600 và 5400 .

BÀI LÀM:

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
MÔN: Đại số 7 (Tuần 11)

Trắc nghiệm khách quan. (2 điểm). (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
1. D; 2. A; 3. B; 4. C
B. Tự luận.
Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể).

Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:

Bài 3. (2điểm) Gọi số cây ba bạn Trung, Hùng, Dũng trồng được lần lượt là a, b, c.
Theo đđề bài ta có:
và a+ b + c = 84
Aùp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
7
Vậy
Trả lời: cây ba bạn Trung, Hùng, Dũng trồng được lần lượt là 21; 28 ; 35 (cây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.