ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM TOÁN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM TOÁN 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Toán 8
Năm học: 2011 – 2012

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nêu được định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Lấy được ví dụ về bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Số câu
0,5
0,5
0,5

1,5

Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5
1

2,5 = 25%

2. Định lí Talet
Nêu được nội dung định lí Talet
Vẽ được hình, ghi giả thiết, kết luận cho định lí Talet.

Số câu
0,5
0,5

1

Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1,5 = 15%

3. Hai tam giác đồng dạng.

Vận dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào làm bài tập.

Số câu

1

1

Số điểm Tỉ lệ %

2

2 = 20%

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.

Vận dụng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn để làm bài tập.

Số câu

1

1

Số điểm Tỉ lệ %

2

2 = 20%

5. Phương trình bậc nhất một ẩn.

Giải được phương trình bậc nhất một ẩn.

Số câu

0,5

0,5

Số điểm Tỉ lệ %

1

1 = 10%

6. Hình hộp chữ nhật

Vận dụng công thức tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương.

1

1

1

1 = 10%

Tổng số câu
1
1
4

6

Tổng số điểm %
2 = 20%
1 = 10%
7 = 70%

10 = 100%

Xác nhận của tổ chuyên môn
Tạ Bú, ngày 17 tháng 4 năm 2012
Giáo viên bộ môn

Xác nhận của BGH

PHÒNG GD & ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS TẠ BÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn : Toán 8
Năm học : 2011 – 2012
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian chép đề)

Câu 1 (1,5 điểm)
Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ?
Câu 2 (1,5 điểm)
Phát biểu nội dung định lí Talet? Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận của định lí Talet trong tam giác.
Câu 3 (2 điểm)
Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2
b) (x – 7)(x – 2) = 0
c) 15x + 3 >7x – 10

Câu 4 (2 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 5 (1 điểm)
Cho hình lập phương có cạnh là 3cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương đó.
Câu 6 (2 điểm)
Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD. Tính tỉ số

Xác nhận của tổ chuyên môn
Tạ Bú, ngày 17 tháng 4 năm 2012
Giáo viên bộ môn

Xác nhận của BGH

PHÒNG GD & ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS TẠ BÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn : Toán 8
Năm học : 2011 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.