Dê kiem tra cuoi ki 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Dê kiem tra cuoi ki 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : …………………………. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Lớp :2…… Năm học : 2010-2011
Môn : Toán – Lớp 2
Bài 1 (2đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông:

a. 125 b. 324 c. 858 d. 76
42 322 45 38
545 646 813 48

Bài 2 (2đ) : Điền dấu ( >, < , = ) vào ô trống :

a. 999 m 1 km b. 203 302
d. 4 x 5 5x 4 c . 28 : 4 40 : 5

Bài 3 (1,5đ): Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

a. 42 – x = 15 b. 10 : x = 2 c. y x 4 = 24
A. x = 57 A. x = 20 A. y = 8
B. x = 27 B. x = 5 B. y = 6

Bài 4 : ( 2đ): Nối phép tính với số thích hợp:

28 + 36 83

57 + 18 87

45 + 38 64

68 + 19 75

Bài 5 : Có 16 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi chia được mấy nhóm?( 1,5đ)
Bài giải
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Bài 6 ( 1đ): Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

5
2 9
8
Họ và tên : …………………………. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Lớp :2/ Năm học : 2010-2011
Môn : TIẾNG VIỆT – LỚP 2

I . Kiểm tra đọc: (10điểm )
1. Đọc thành tiếng : ( 6đ)
2. Đọc thầm : (4đ)
Đọc thầm bài : “ Những quả đào ”TV2-Trang 91. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý hoặc câu trả lời đúng :
Câu 1 : Người ông dành Những quả đào cho ai ?
A . Cho vợ B . Cho vợ và ba cháu nhỏ C . Cho các cháu nhỏ.
Câu 2: Việt đã làm gì với quả đào của ông cho ?
A .Việt ăn. B. Việt để dành. C. Việt mang cho bạn đọc bị ốm
Câu 3 : Ông nhận xét về Việt như thế nào ?
A. Cháu có tấm lòng nhân hậu . B . Cháu thật ngoan. C. Cháu còn thơ dại quá !
Câu 4: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì ? ”trong câu văn dưới đây:
Em cố gắng học thật giỏi để cha mẹ vui lòng.
II . Bài kiểm tra viết (10đ )
A. Chính tả : ( 5 đ )( Nghe viết trong 15 phút )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Tập làm văn: (5đ) Thời gian làm bài : 25 phút
Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( 4 – 5 câu ) kể về người thân của em.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
MÔN : TIẾNG VIỆT- LỚP 2 – CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
I . Hướng dẫn kiểm tra :
1. Kiểm tra đọc thành tiếng : GV chọn 5 bài tập đọc “ Kho báu”(trang 83); “Những quả đào”(trang 91); “Ai ngoan sẽ được thưởng”(trang 100);“Chiếc rễđa tròn”(trang107); “Chuyện quả bầu” ( trang 116), cho từng học sinh bốc thăm, chọn 1 trong 5 bài để đọc thành tiếng (khoảng 50 tiếng/ 1phút ) để đánh giá cho điểm.
2. Kiểm tra đọc thầm – bài tập : GV hướng dẫn cho học sinh đọc thầm bài “ Những quả đào”(khoảng 15 phút), sau đó hướng dẫn HS làm bài.
3. Kiểm tra viết :
a. Chính tả ( 5đ): Bài : “Chiếc rễ đa tròn” TV2- tập 2 trang 107. Thời gian viết 15 phút .Viết đoạn từ “Buổi sớm ………rơi xuống”
b. Tập làm văn: 5 điểm
II. Hướng dẫn đánh giá cho điểm:
1. Kiểm tra đọc: ( 10 điểm )
a. Đọc thành tiếng: (6 điểm )
+ Đọc đúng tiếng, từ, hết đoạn: (3đ)
+ Ngắt nghỉ hơi đúng: (1đ)
+ Tốc độ đọc khoảng 50 tiếng / 1 phút: (1đ)
+ Trả lời đúng nội dung 1 câu hỏi: (1đ)
b. Đọc -Hiểu: ( 4 điểm )
Khoanh đúng ( câu 1: B ; câu 2: C; câu 3: A );
câu 4: Em cố gắng học thật giỏi để cha mẹ vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.