De Kiem Tra CLDN Toan 6 (09-10) – Dap An – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De Kiem Tra CLDN Toan 6 (09-10) – Dap An, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường :
Tên :
Lớp :

SỐ
BÁO
DANH
Kiểm tra chất lượng đầu năm
(2009 – 2010)
MÔN : TOÁN – KHỐI 6

SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ

ĐIỂM

SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ

Bài làm.
Đổi đơn vị đo: (1 đ)
78m 5dm = …………………………. m
56,89m3 = …………………………. dm3
15 tấn 56 kg = …………………………. tấn
3 giờ 15 phút = …………………………. giờ

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0.5 đ)
4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,32
……………………………. …………………………………………….

Thực hiện phép tính: (3 đ)

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
38,4 + 13,05 : 1,5 – 25,17
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
(131,4 – 80,8) : 2,3 – 21,84
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Tìm x: (2 đ)
3,5 – x = 3,465
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
0,16 : x = 2 – 0,4
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 20dm, rộng 10dm, cao 8dm chứa đầy các hộp hình lập phương cạnh 4cm. Tìm số hộp chứa trong thùng. (1.5 đ)
Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tỉnh A cách tỉnh B 180 km. Lúc 6 giờ, một ô tô đi từ A về B với vận tốc 54 km/giờ và một xe máy đi từ B về A với vận tốc bằng vận tốc ô tô. Hỏi :
Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? (1 đ)
Cho gặp cách A bao nhiêu km? (1 đ)
Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………Đáp án.
Đổi đơn vị đo:
78m 5dm = 78,5 m (0.25)
56,89m3 = 56890 dm3 (0.25)
15 tấn 56 kg = 15,056 tấn (0.25)
3 giờ 15 phút = 3,25 giờ (0.25)

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
4,23 ; 4,32 ; 4,5 ; 4,505 (0.5)

Thực hiện phép tính:

= (0.5)
= (0.5)

38,4 + 13,05 : 1,5 – 25,17
= 38,4 + 8,7 – 25, 17 (0.5)
= 47,1 – 25,17 (0.25)
= 21,93 (0.25)

(131,4 – 80,8) : 2,3 – 21,84
= 50,6 : 2,3 – 21,84 (0.25)
= 22 – 21,84 (0.5)
= 0,16 (0.25)
Tìm x:
3,5 – x = 3,465
x = 3,5 – 3,465 (0.5 đ)
x = 0,035 (0.5 đ)

0,16 : x = 2 – 0,4
0,16 : x = 1,6 (0.25 đ)
x = 0.16 : 1,6 (0.5 đ)
x = 0,1 (0.25 đ)
Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 20dm, rộng 10dm, cao 8dm chứa đầy các hộp hình lập phương cạnh 4cm. Tìm số hộp chứa trong thùng.
Giải
Thể tích của thùng hình hộp chữ nhật:
20 x 10 x 8 = 160 (dm3) (0,5 đ)
Thể tích của hộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.