de kiem tra cIII hh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra cIII hh 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………… ……………. Thứ năm ngày 24 tháng 3.năm2011
Lớp:9
Kiểm tra
Hình học 9 (thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề lẻ
Đề bài
I/Trắc nghiệm.
Câu 1: Cho hình vẽ, biết AD là đường kính của đường tròn (O)
, số đo góc x bằng:
A. 500 B. 450 C. 400 D. 300

Câu 2: Cho (O,R), sđ . Diện tích hình quạt tròn OAmB bằng:
B
Câu 3: Trong hình 9 Biết cung AnB = 55O và góc DIC = 60O.
Số đo cung DmC bằng:
A. 600 B. 650 C. 700 D. 750

Câu 4:giác ABCD tròn có = 400 ; = 600 . Khi – :
A. 200 B . 300 C . 1200 D . 1400
II. Tự luận
Cho ∆ABC cân tại A và đường tròn tâm O tiếp xúc với hai cạnh AB và AC lần lượt tại B và C , M là một điểm trên cung BC ( M khác B và C) Kẻ MD, ME, MF lần lượt vuông góc với các đường thẳng BC, CA và AB. Chứng minh rằng.
Tứ giác ABOC nội tiếp.
Tứ giác MDBF nội tiếp.
∆FBM và∆DCM đồng dạng.
Cho gócBAC = 600. Tính diện tích hình quạt giới hạn bởi OB và OC trên (O: R)
Bài làm

Họ và tên:…………………… Thứ năm ngày 24 tháng 3.năm2011
Lớp:…………
Kiểm tra (Hình học 9 thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề chẵn
Phần I: Trắc nghiệm (4 đ)
Khoanh tròn vào khẳng định đúng
Câu 1: Tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:
A. DAB = DCB = 900 B. ABC + BDA = 1800
C. DAC = DBC = 600 D. DAB = DCB = 600
Câu 2.
Cho (O;R), sđMaN = 1200. Diện tích hình quạt tròn OMaN bằng:
A. B.
C. D.
Câu 3.
Cho hình vẽ, có AOB = 600
Hãy chọn đáp án đúng.
sđACB = 3000
AOB = ABx
AEB = ACB
ACB = 300
Câu 4:giác ABCD tròn có = 500 ; = 700 . Khi – :
A. 200 B . 300 C . 1200 D . 1400
Phần II. Tự luận (6 đ)
Cho ∆ABC cân tại A và đương tròn tâm O tiếp xúc với hai cạnh AB và AC lần lượt tại B và C , M là một điểm trên cung BC ( M khác B và C) Kẻ MD, ME, MF lần lượt vuông góc với các đường thẳng BC, CA và AB. Chứng minh rằng.
Tứ giác ABOC nội tiếp.
Tứ giác MDBF nội tiếp.
∆FBM và∆DCM đồng dạng.
Cho gócBAC = 600. Tính diện tích hình quạt giới hạn bởi OB và OC trên (O: R)
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.