ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG THỐNG KÊ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG THỐNG KÊ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 7 (Tiết 50)
I. Lý thuyết (2,5 điểm) (HS ghi vào giấy làm bài).
Câu 1: (0,5 điểm) Câu nào sau đây sai?
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
Giá trị có tần số lớn nhất có trong bảng tần số gọi là mốt của dấu hiệu
Khi điều tra về tuổi nghề của 250 công nhân và lập bảng số liệu, thì dấu hiệu ở đây là 250 công nhân
Câu 2: (2 điểm) Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của một lớp được cho bảng sau:
Điểm (x)
1
3
4
5
6
7
9
10

Tần số (n)
2
4
3
4
8
10
6
4

a/ Số HS làm bài kiểm tra
A. 40
B. 41
C. 42
D. 43

b/ Mốt của dấu hiệu :
A. 9
B. 10
C. 6
D. 7

II. Bài: (7,5 điểm)
Số cân nặng của 40 các bạn ( làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau
32
30
36
42
36
30
32
36
36
50
40
32
40
45

30
32
36
40
40
60
30
42
32
36
36
45
36
40

36
36
30
36
42
36
32
36
36
45
30
36

1/ Dấu hiệu ở đây là gì? (1 điểm)
2/ Lập bảng “tần số” và nhận xét (2,5 điểm)
3/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm)
4/ Tìm và M0 ? (2 điểm)
………………Hết………………

Hỏi và đáp