ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 7
( Thời gian 45 phút )

I -Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Hãy lựa chọn các chữ A,B,C,D để chỉ phương án đúng trong các câu sau :
Câu 1: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông ?
A. 3cm; 9cm; 14cm; B. 3cm; 2cm; 5cm ; C. 4cm; 9cm; 12cm ; D. 8cm; 6cm; 10cm
Câu 2: Cho tam giác MNP biết Khi đó ta có :
A. NP > MN > MP ; B. MN < MP < NP ;
C. MP > NP > MN ; D. NP < MP < MN .
Câu 3 Hãy lựa chọn chữ Đ hoặc chữ S để khẳng định các câu sau đúng hoặc sai:
Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó:
a) Đường xiên nào lớn hơn thì cóùhình chiếu lớn hơn. Đ ; S
b) Đường xiên nào có hình chiếu bé hơn thì lớn hơn . Đ ; S
c) Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều Đ ; S
d ) Giao điểm ba đường trung trực của tam giác trong tam giác Đ ; S
Câu 4 :Hãy ghép mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được khẳng định đúng .
a) Điểm cách đều ba đỉnh một tam giác : 1) giao điểm ba đường trung tuyến của tam giác
b) Điểm cách đều ba cạnh của một tamø giác: 2) giao điểm ba đường trung trực của tam giác
c) Điểm cách đều mỗi đỉnh bằng độ dài 3) giao điểm ba đường cao của tam giac
mỗi đường 4) giao điểm ba đường phân giác của tam giác
II- luận ( 6 điểm) :
Cho ∆ABC ( = 900 ) ; BD là phân giác của góc B (D AC); vẽ DE BC .
Gọi F là giao điểm của AB và DE
Chứng minh ABD = EBD và BD là đường trung trực của AE..
b) Chứng minh DCF cân
c) Khi ∆ABC có = 600 ; = 300 và BC = 12 cm . Tính độ dài DC
—————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.