ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III– HÌNH HỌC 9
NĂM HỌC 2015 -2016

Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Góc ở tâm-số đo cung

Tính được số đo cung.qua số đo góc ở tâm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1 đ
10%

1
1 đ
10%

Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn

Vận dụng được tính chất các loại góc và đường tròn để so sánh góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2 đ
20%

2
2 đ
20%

Tứ giác nội tiếp,đường tròn ngoại tiếp

Hiểu tứ giác nội tiếp,vẽ hình
Chứng minh được tứ giác nội tiếp.
Vận dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Hình vẽ
0.5đ
5%
2
3 đ
30%
1
1 đ
10%
3
4,5đ
45%

Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn,hình quạt tròn
Viết được công thức

Vận dụng được công thức tính độ cung tròn,diện tích hình quạt tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10%

1
1,5 đ
15%

2
2,5đ
25 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10%
Hình vẽ
0.5đ
5%
6
7,5 đ
75%
1

10%
8
10đ
100%

KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9 NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian làm bài:45 phút
ĐỀ BÀI:
Câu 1: (4 điểm)
1)Viết công thức tính diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn cung tròn n0

2)Cho hình vẽ

Biết Cx là tiếp tuyến tại C của đường tròn (O), = 600, AB là đường kính của đường tròn, AB = 6cm. Tính:
a)Số đo góc BOC
b)Số đo góc BCx
c)Số đo góc CDB
d)Độ dài cung BmC và diện tích hình quạt tròn OBmC

Bài 2: (6điểm) Cho đường tròn (O) đường kính BC, A là một điểm thuộc (O) sao cho AB < AC, D là điểm giữa O và C. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt AC tại E và cắt đường thẳng AB tại F.
Chứng minh các tứ giác ABDE và ADCF nội tiếp.
Chứng minh:
Tiếp tuyến tại A của (O) cắt DE tại M. Chứng minh tam giác AME cân tại M.
Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADCF. Chứng minh OI vuông góc với AC

HẾT

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
Nội dung
Điểm

1
1)
2)

Viết đúng mỗi công thức (0,5đ)

a/ (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn )
b/(góc tạo bởi tia tiếp và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn )
c/ (Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung CmB)
d/Vì AB là đường kính của đường (O)
Nên OA =
là góc ở tâm chắn
(nên sđ= = 1200
Độ dài l của cung CmB là:

Gọi S là diện tích hình quạt tròn OCmB, ta có:
S =


0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5 đ

0,5 đ

2
HV
Hình vẽ đúng , đủ tới câu a

0,5 đ

a
*Chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn
( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))
(gt)
Tứ giác ABDE có nên nội tiếp đường tròn
*Chứng minh tứ giác ADCF nội tiếp đường tròn
(Kề bù với )
(gt)
Tứ giác ADCF có 2 đỉnh A và D kề nhau cùng nhìn cạnh CF dưới một góc bằng nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.