ĐỀ Kiểm tra chương III Hình 7 (2 Mã đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ Kiểm tra chương III Hình 7 (2 Mã đề), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH 7
ĐỀ SỐ 01

Bài 1 Ghép đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng:

1) Bất kì điểm nào trên trung trực của một đoạn thẳng.
a) là điểm chung của ba đường trung tuyến.

2) Nếu tam giác có một đường phân giác đồng thời là đường cao thì đó là
b) cũng cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

3) Bất kì điểm nào trên tia phân giác của một góc.
c) tam giác đều.

4) Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì đó là.
d) cũng cách đều hai cạnh của góc đó.

5) Trọng tâm
e) là điểm chung của ba đường phân giác.

6) Điểm cách đều ba đỉnh
f) tam giác cân.

Bài 2: a) Vẽ hình, ghi GT, KL tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
b) Trong tam giác vuông, cạnh nào lớn nhất? Vì sao?
Bài 3 :
Cho ABC cân tại B (), vẽ AD BC và CE AB. Gọi H là giao điểm của AD và CE.
Chứng minh :ABD = CBE
Chứng minh: BED cân
Trên tia đối của tia DA lấy điểm M sao cho DM = DA. Chứng minh
Gọi N là trung điểm của AC. Chứng minh ba điểm B, H, N thẳng hàng.
..………… Hết …………..

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH 7
ĐỀ SỐ 02

Bài 1 Ghép đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng:

1) Bất kì điểm nào trên trung trực của một đoạn thẳng.
a) tam giác cân.

2) Nếu tam giác có một đường phân giác đồng thời là đường cao thì đó là
b) cũng cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

3) Bất kì điểm nào trên tia phân giác của một góc.
c) cũng cách đều hai cạnh của góc đó.

4) Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì đó là.
d) là điểm chung của ba đường trung tuyến.

5) Trọng tâm
e) tam giác đều.

6) Điểm cách đều ba đỉnh
f) là điểm chung của ba đường phân giác.

Bài 2: a) Vẽ hình, ghi GT, KL tính chất ba đường phân giác của tam giác
b) Trong tam giác vuông, cạnh nào lớn nhất? Vì sao?
Bài 3 :
Cho ABC cân tại C (), vẽ AD BC và BE AC. Gọi H là giao điểm của AD và BE.
Chứng minh :ADC = BEC
Chứng minh: CED cân
Trên tia đối của tia DA lấy điểm M sao cho DM = DA. Chứng minh
Gọi N là trung điểm của AB. Chứng minh ba điểm C, H, N thẳng hàng.
..………… Hết …………..

Hỏi và đáp