DE KIEM TRA CHUONG III – HH9 – HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KIEM TRA CHUONG III – HH9 – HAY, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên : …………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: …………………… MÔN HÌNH – LỚP 9

I/ Trắc nghiệm (3đ)
A/ Khoanh tròn câu trả lời đúng:
1/ Số đo của góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng:
a/ 1800 b/ 900 c/ 1200 d/ 3600
2/ Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn thì:
a/ b/ c/ d/
3/ Nếu góc ACB là góc nội tiếp của đường tròn tâm O và = thì cung bị chắn có số đo bằng:
a/ 500 b/ 300 c/ 600 d/ 900
4/ Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 2cm là:
a/ b/ c/ d/
5/ Công thức tính diện tích hình quạt chắn cung n0 là:
a/ b/ c/ d/
6/ Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều có cạnh bằng a là:
a/ b/ c/ d/
B/ Hãy nối một câu ở cột A với một câu ở cột B để được khẳng định đúng:
Cột A
Cột B
Nối A – B

7/ Số đo của góc nội tiếp
A/ Bằng nửa tích số đo hai cung bị chắn
7………..

8/ Số đo của góc ở tâm
B/ Bằng nửa số đo cung bị chắn
8………..

9/ Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
C/ Bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn
9………..

10/ Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
D/ Bằng số đo cung bị chắn
10………

E/ Bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn

C/ Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống ( bằng, đỉnh , bốn cạnh, 1800, bốn đỉnh, bằng nhau)
11/ Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có……………….cùng nằm trên một đường tròn.
12/ Số đo của góc nội tiếp và số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì…………………….

II/ Tự Luận: (7đ)

Bài 1 : Cho (O), cung AmB có số đo .
a/ Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. ( 0,25 điểm )
Tính ? ( 1 điểm )
b/ Vẽ góc nội tiếp đỉnh M chắn cung AmB. ( 0,25 điểm )
Tính ? ( 1 điểm )
c/ Vẽ góc tạo bởi tiếp tuyến Bx và dây BA. ( 0,5 điểm )
Tính ? ( 1 điểm )

Bài 2 : Cho tam giác đều MNP. Trên nửa mặt phẳng bờ NP không chứa đỉnh M, lấy điểm Q sao cho QN = QP và .
a/ Vẽ hình . ( 1 điểm )
b/ Chứng minh MNQP là tứ giác nội tiếp . ( 1 điểm )

Bài 3 : Tính diện tích của hình tròn (O) biết rằng chu vi của đường tròn (O) là 20 cm ? ( 1 điểm )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.