ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐS 8 DE 01 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐS 8 DE 01, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS phù hóa. BàI kiểm tra 45’ Tiết 56 Đại số 8
Họ và tên:…………………………………………………………Lớp 8A Ngày 13 tháng 03 năm 2012
Điểm
Nhận xét của Thầy, Cô giáo:

Đề 01
Bài 1: (6đ) Giải các phương trình sau:
a) 2x – 3 = x; b) (x + 1)(2 – 4x) = 0; c)
Bài 2 Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc dự định là 45km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B kịp thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 5km/h. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.
Bài làm (Chỉ làm trong tờ giấy này)

hướng dẫn, biểu điểm chấm đề 01
Bài
Nội dung
Điểm

1
a
2x – 3 = x
2x – x = 3
x = 3

1
1

b
(x + 1)(2 – 4x) = 0

1

1

c
ĐKXĐ

9x + 45 + 90 – ( 14x – 70) = 0 9x + 45 + 90 – 14x + 70 = 0
-5x = 205 x = – 41(TMĐK)
0,25

0,5

0,5

0,5
0,25

2
Gọi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là x (km) ( điều kiện x >45)
Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là giờ)
Một giờ đi được 45km =>quãng đường còn lại là x – 45 (km)
=>thời gian đi hết quãng đường còn lại với vận tốc tăng 5km/h là: giờ)
Đổi 10 phút ra giờ: 10phút = giờ)
=>Theo bài ra ta có phương trình

525 + 9x – 405 = 10x x = 120 ( TMĐK)
Trả lời: quãng đường AB dài 120 km
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.