ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐS 7 (2 mã đề – Có key) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐS 7 (2 mã đề – Có key), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Nắm thông tin về mức độ hiểu bài của hs qua chương III.
2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng tổng hợp.
3. Về thái độ: Củng cố niềm tin, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bài kiểm tra photo mỗi em một bản.
2. Học sinh : Xem lại kiến thức
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 01
A.trắc nghiệm
Bài 1(3điểm): Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

Hãy chọn kết quả đúng ghi vào bài làm
a) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
A. 10 B. 7 C. 20 D. một kết quả khác
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 20 D. 8
c) Tần số của học sinh có điểm 10 là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
d) Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5
e) Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. một kết quả khác
f) Số trung bình cộng là:
A. 7,55 B. 8,25 C. 7,82 D.7,65

B.
Bài 1: Thế nào là tần số của mỗi giá trị?
Bài 2: Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

a) Bảng trên đươc gọi là bảng gì?
b) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.
d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3: Trung bình cộng của sáu số là 5. Do thêm số 7 nên trung bình cộng của bảy số là 5. Tìm số thứ 7.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 02

A.
Bài 1(3điểm): Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

Hãy kết quả đúng ghi vào bài làm
a) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
A. 10 B. 7 C. 20 D. một kết quả khác
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 6 B. 10 C. 20 D. 8
c) Tần số của học sinh có điểm 6 là:
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
d) Tần số học sinh có điểm 8 là:
A. 7 B. 6 C. 2 D. 4
e) Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. một kết quả khác
f) Số trung bình cộng là:
A. 7,55 B. 8,25 C. 7,6 D.7,65

B.
Bài 1: Dấu hiệu là gì?
Bài 2: Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

a) Bảng trên đươc gọi là bảng g

Hỏi và đáp