Đề kiểm tra chương III (Đai số 9) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra chương III (Đai số 9), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA CHƯƠNG III NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

NỘI DUNG – CHỦ ÐỀ
MỨC ÐỘ
TỔNG SỐ

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)

TL
TL
TL

Chương III
Hàm số bậc nhất
(17 tiết)
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
Câu 1
2,5 đ

1
2,5 đ

2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 2
2 đ

1
2 đ

3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

Câu 3

2 đ

1

2 đ

4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Câu 4

3,5 đ
1

3,5 đ

TỔNG SỐ
1

2,5 đ
2

4 đ
1

3,5 đ
4

10 đ

Chú thích:
a) Ðề được thiết lập với tỉ lệ 25% nhận biết + 40% thôg hiểu +35% vận dụng (1).
Trong đó tất cả các câu đều tự luận.
b) Cấu trúc bài: 04 câu.
c) Số lượng câu hỏi ý là: 04.

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA CHƯƠNG III NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (2,5 điểm)
Cho phương trình 2x + y = 5 (1)
Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của nó.

Câu 2: (2 điểm)
Cho hệ phương trình (I) tìm k để hệ (I) có nghiệm (2; 1).

Câu 3: (2 điểm). Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:
Câu 4: (3,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 28 và nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 4.

———————Hết———————
(Giáo viên không giải thích gì thêm)

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA CHƯƠNG III NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Ðáp án này gồm: 01 trang)
Câu
Nội dung
Ðiểm

1
(2,5 điểm)

* Công thức nghiệm tổng quát:
* Biểu diễn hình học:
Tập nghiệm của phương trình 2x + y = 5 được biểu diễn bời đường thẳng đi qua hai điểm (0;5) và (; 0).
* Hình vẽ:

1,0

0,5

1,0

2
(2 điểm)

Thay x = 2, y = 1 vào phương trình kx – y = 5 ta có:
2k – 1 = 5
2k = 6
k = 3
Vậy với k = 3 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất (2; 1).
0,5
0,5

0,5
0,5

3
(2 điểm)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (10; 7).

0,5

0,5

0,5

0,5

4
(3,5 điểm)

– Gọi x là số bé, y là số lớn (x, yN, y >x > 0).
– Do tổng hai số bằng 28, nên ta có phương trình: x + y = 28 (1)
– Theo bài ra, số lớn chia cho số bé được thương là 3 và số dư là 4 nên ta có phương trình:
(2)
– Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
– Giải hệ phương trình:
– Vậy số bé là 6

Hỏi và đáp