Đề kiểm tra chương III có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra chương III có đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 25
Ngày soạn: 15/2/2014
Ngày : 21/2/2014
Tiết 50 Kiểm tra chương III

I. Mục tiêu:
– Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh về thu thập và xử lý số liệu, đánh giá kết quả điều tra; Biết đọc bảng tần số, đọc biểu đồ.
– Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ và đánh giá kết quả điều tra.
– Nghiêm túc, biết liên hệ thực tiễn, làm bài cẩn thận chính xác, sáng tạo.
II. Chuẩn bị GV : Đề và đáp án phô tô
III. Phương pháp:
Đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm
IV. Tiến trình bài giảng:
A.ổn định 7A 7B 7C:
B. Kiểm tra bài cũ: Không
C. Tiến hành kiểm tra.
I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Số cân nặng của 20 bạn đọc HS lớp 7A được ghi lại như sau (tính tròn kg)
32 36 30 32 36 28 30 31 28 32
32 30 32 31 45 28 31 31 32 31
Dùng số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Dấu hiệu ở đây là:
A. Số cân nặng của HS cả trường. C. Số cân nặng của 20 bạn đọc HS lớp 7A.
B.Số cân nặng của HS cả lớp. D. Số cân nặng của mỗi HS lớp 7A.
Câu 2. Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 20 B. 10 C. 6 D. 5
Câu 3. Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu đó?
A. 20 B. 10 C. 6 D. 5
Câu 4. Người nhẹ nhất là bao nhiêu? Người nặng nhất là bao nhiêu?
A. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 36 kg
B. Người nhẹ nhất là 30 kg; người nặng nhất là 36 kg
C. Người nhẹ nhất là 30 kg; người nặng nhất là 45 kg
D. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 45 kg
Câu 5 Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) thích hợp vào ô vuông:
a/ Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.
b/ Số trung bình cộng của một dấu hiệu bằng tổng các tần số của dấu hiệu đó.
II. ( 7,0 )
Câu 6. Một GV theo dõi thời gian làm một bài tập (tính bằng phút) của 30 HS (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

14 5 8 8 9 7 8 9 10 8 5 7 8 10 9
9 10 14 7 8 9 8 8 9 9 9 10 14 5 5

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng tần số và nhận xét.
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
d. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.
e) Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu đều giảm 1,5 lần thì số trung bình cộng thay đổi như thế nào?
Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu đều tăng 2 đơn vị thì số trung bình cộng thay đổi như thế nào?
Đáp án & biểu chấm:
I. Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Mỗi bài lựa chọn đáp án đúng được 0,5 điểm

1
2
3
4

Đáp án
D
B
C
D

Câu 5( 1,0 điểm ): Mỗi bài xác định đáp án đúng được 0,5 điểm
a) Đ b) S
II.Tự luận: ( 7 điểm )
Bài 3:
a) Dấu hiệu ở đây là thời gian giải một bài toán(tính b

Hỏi và đáp