ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II­ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II­ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II­ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11
Họ và tên :Trần Văn Tuyên
Trường THPT Nguyễn Trãi
Mục tiêu:
­Kiểm tra đánh giá trình độ học sinh
­phân loại học sinh để có biện pháp giáo dục học sinh tiếp theo.
Chuẩn bị của học sinh : Ôn tập chu đáo
Ma trận đề :

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Quy tắc đếm
1

1

2

0,5

0,5

1

Hoán vị , chỉnh hợp, tổ hợp
1

1
1

1
4

0,5

0,5
1

1
3

Nhị thức Newton
1

1
1
1
4

0,5

1
0,5
1
3

Phép thử và biến cố
1

1

2

0,5

0,5

1

Xác suất của biến cố

1

1
2

1

1
2

Tổng
5

5

4

14

3

3,5

3,5
10

Đáp án phần trắc nghiệm khách quan :
1B, 2C, 3D, 4A, 5D, 6B, 7D, 8A.
I­ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 câu, 4 điểm)
1) Có 5 hoa hồng bạch và 7 hoa hồng nhung. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 bông hoa trong số các bông hoa đó ?
(A) 35 (B) 12 (C) 49 (D) 25
2) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có năm chữ số khác nhau?
(A) 18 (B) 25 (C) 120 (D) 240
3) Trong công thức sau công thức nào sai ?
(A) (B) (C) (D)
4) Một lớp có 45 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. GVCN muốn lập ban cán sự có 5 em gồm 3 nam và 2 nữ. Số cách lập là:
(A) (B) (C) (D)
5) Khai triển (x+y)7 có :
(A) 5 số hạng (B) 6 số hạng (C) 7 số hạng (D) 8 số hạng
6) Trong khai triển số hạng không có x là:
(A) (B) (C) (D)
7) Thực hiện phép thử sau đây: Trên mặt phẳng toạ độ lấy ngẫu nhiên 1 điểm có hoành độ và tung độ là Các số nguyên dương. Nếu hoành độ của điểm đó là số chẵn ta viết C, là số lẽ ta viết L. tương tự hư thế đối với tung độ. Khi đó không gian mẫu của các phép thữ trên là:
(A) ( = ((C; L)( (B) ( = ((C; C), (L; L)(
(C) ( = ((C; L), (L; C)( (d) ( = ((C; C), (L; L), (C; L), (L; C)(
8) Một hộp chứa 3 bi trắng , 2 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai bi. Khi đó không gian mẫu của phép thử trên có :
(A) 10 phần tử (B) 9 phần tử (C) 6 phần tử (D) 4 phần tử
II­PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
1) (2 điểm) Trong một cuộc đua ngựa có 10 con ngựa tham gia. Hỏi có bai=o nhiêu cách :
a) 3 con ngựa về nhất, nhì, ba.
b) 3 con ngựa về đích đầu tiên.
2) ( 2 điểm)
a) Viết khai triển
b) Cho biết hệ số của số hạng thứ ba trong khai triển bằng 5. tìm số hạng đứng giữa của khai triển đó.
3) Một người gọi điện thoại nhưng quên hai chữ số cuối cúa số điện thoại cần gọi và chỉ nhớ rằng hai chữ số đó khác nhau.
a) Tìm số phần tử của không gian mẫu.
b) Tính xác suất để quay số một lần đúng số diện thoại cần gọi

Hỏi và đáp