DE KIEM TRA CHUONG II TOAN 9-PHAN DAI SO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE KIEM TRA CHUONG II TOAN 9-PHAN DAI SO, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18: Kiểm tra 45 phút

Ngày soạn: 01/11/2017 Ngày giảng: 8/11/2017
I – Mục tiêu :
1.Kiến thức :
– Thông qua tiết kiểm tra đánh giá sự nhận thức của học sinh về các phép biến đổi căn thức bậc hai, giải phương trình vô tỉ.
2. Kĩ năng :
– Kiểm tra đánh giá kĩ năng của học sinh về các phép biến đổi căn, kĩ năng rút gọn biểu thức, kĩ năng giải phương trình vô tỉ.
3. Thái độ :
– Học sinh có thái độ nghiêm túc trong khi kiểm tra, cẩn thận, chính xác, khoa học, trung thực khi làm bài.
II – Phương pháp :
– Làm bài viết 45 phút.
C – Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
– Đề bài in sẵn đến từng học sinh.
– Đáp án và biểu điểm.
2. Học sinh :
– Ôn tập kiến thức cơ bản của chương.
III. Ma trận nhận thức:

TT
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số
tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA (18 tiết)

1
§1. Căn bậc hai.
§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức .
3
19
2.3
44
1.9

2
§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
4
27
1.7
46
2

3

§6.§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
4
27
2.8
76
3.2

4
§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
§9. Căn bậc ba.
4
27
2.5
67
2.9

15
100

233
10

IV. Ma trận đề kiểm tra:

Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

§1. Căn bậc hai.
§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức .
Câu1a
2

2

§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

Câu1b
2

2

.
§6§7.Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Câu2a
1.5
Câu2b
1.5

3

§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
§9. Căn bậc ba.

Câu 3a
1
Câu3b
1
Câu 3c
1
3

Cộng Số câu
Số điểm
1
2
3
4.5
1
2.5
1
1
10.0

BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1.
a) Tính các căn bậc hai của ba số hạng
b) Thu gọn biểu thức chứa căn.
c) Trục căn thức ở mẫu ( Dạng liên hợp của a + b ; a – b) hoặc rút gọn các biểu thức có chứa căn dưới dạng số .
Câu 2. Giải phương trình chứa căn.
Câu 3. Cho biểu thức chứa căn bậc hai chứa chữ
a) Tìm điều kiện và rút gọn biểu thức
b) So sánh biểu thức với 1.
c) Tính giá trị biểu thức với biến là một biểu thức chứa căn chưa rút gọn.

VI. Đề kiểm tra:
Đề kiểm tra tiết 18
Môn: Đại số 9 Năm học: 2017 – 2018 Thời gian: 45’.
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 9A….

Điểm

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
Câu 1: (3điểm) Thực hiện phép tính
a)
b)
c)
Câu 2: (3điểm) Giải các phương trình sau
a)

Hỏi và đáp