Đề kiểm tra chương II – số học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra chương II – số học, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ĐỨC LÂN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Tổ: Toán – Lý – KT Môn Đại số 6
******** Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI:
Câu 1: (2 điểm) Điền vào ô trống trong bảng sau:
a
5
-9

-3

b
-7
-6
-8

a + b

-4
-2

Bài 2: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
a, (-4).2.(-25).(-35) b, 17 + – (-40) c, 37 – (3.52 – 5.42)
Bài 3: (3 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a, b, -3 < x < -1 c, [15 + (-18)].x = (-3)3
Bài 4: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức (x – 3)(x + 5) khi x = -2
Bài 5: (1 điểm) Tính nhanh:
191 + 192 +193 + 194 + 195 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95
——————*(*—————–
Giáo viên không giải thích gì thêm
TRƯỜNG THCS ĐỨC LÂN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Tổ: Toán – Lý – KT Môn Đại số 6
******** Thời gian: 45 phút

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM

Hướng dẫn giải
Biểu điểm

Câu 1: (2 điểm)
a
5
-9
4
-3

b
-7
-6
-8
1

a + b
-2
-15
-4
-2

Mỗi số điền đúng 0,5 đ

Bài 2: (3 điểm)
a, (-4).2.(-25).(-35)
= [(-4).(-25)].[2.(-35)]
= 100.(-70)
= -7000

0,5 đ

0,5 đ

b, 17 + – (-40)
= 17 + 23 +40
= 40 + 40
= 80

0,5 đ

0,5 đ

c, 37 – (3.52 – 5.42)
= 37 – (3.25 – 5.16)
= 37 – (75 – 80)
= 37 – (-5)
= 37 + 5
= 42

0,5 đ

0,5 đ

Bài 3: (3 điểm)
a,

x = 2 hoặc x = -2 (vì và )

0,5 đ

0,5 đ

b, -3 < x < -1
và -3 < x< -1 nên x = -2

0,5 đ

c, [15 + (-18)].x = (-3)3
(-3).x = -27
x = 9 vì (-3).9 = -27

0,5 đ
0,5 đ

Bài 4: (1 điểm)
Khi x = -2 ta có:
[(-2) – 3][(-2) + 5]
= (-5).3
= -15

0,5 đ

0,5 đ

Bài 5: (1 điểm)
191 + 192 +193 + 194 + 195 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95
= (191 – 91) + (192 – 92) + (193 – 93) + (194 – 94) + (195 – 95)
= 100 + 100 + 100 + 100 + 100
= 500

0,5 đ

0,5 đ

Tổng điểm:
10 đ

Giáo viên soạn đề: Lâm Thanh Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.