ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS GIANG SƠN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II– HÌNH HỌC 7 TIẾT 46
Thời gian làm bài : 45` (Không kể thời gian giao đề)

Đề bài
Phần I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Bài 1: Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng
của x (biết NM // BC )
A. 1000 ; B. 900 ; C. 800 ; D. 500
Bài 2: Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng định lí về tính chất góc ngoài của tam giác:
A. Mỗi góc ngoài của tam một giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó
B. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong
C. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ba góc trong
D. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của một góc trong và góc kề với nó
Bài 3 Nếu tam giác ABC có AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm thì tam giác ABC:
A. Là tam giác vuông tại A C. Là tam giác vuông tại C
B. Là tam giác vuông tại B D. Không phải là tam giác vuông
Bài 4 Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây không đúng
A.Hai góc nhọn bù nhau B. Hai góc nhọn phụ nhau
C. Tổng hai góc nhọn bằng 900 D.Tổng hai góc nhọn bằng nữa tổng ba góc của tam giác
Bài 5 : Quan sát (H.2) và chọn giá trị đúng của x:
A. x = 14 B. x = 25
C. x = 144 D. x = 12

Bài 6 : Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng 6 cm. Cạnh huyền bằng 2.5 lần cạnh góc vuông đã cho. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:
A. 15 B. C. D. 21
II. PHẦN II TỰ LUẬN(7,0 điểm)
Bài 1( 6 đ): Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với AC (D(AC). Kẻ CE vuông góc với AB (E(AB). BD và CE cắt nhau tại I.
Chứng minh rằng: (BDC = (CEB
So sánh
Đường thẳng AI cắt BC tại H. Chứng minh rằng: AI vuông góc với BC tại H
Chứng minh rằng: ED // BC.
Bài 2 (1đ): Cho tam giác ABC với M là trung điểm của cạnh BC và AM = BC, . Tính số đo .

—————-Hết————-
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 7 TIẾT 46
Thời gian làm bài : 45` (Không kể thời gian giao đề)

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Mỗi bài trả lời đúng, cho 0,5 điểm
Bài
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
A
C
A
D
B

Phần II : Tự luận (7 điểm)
Bài / Câu
Nội dung
Điểm

Bài 1
6 điểm

HS vẽ hình, khí hiệu đúng, ghi đúng GT-KL

a. Hai tam giác vuông BDC và CEB có:
BC cạnh chung ; ( (ABC cân tại A) =>(BDC = (CEB ( cạnh huyền ,góc nhọn)
b. Hai tam giác vuông ADB và AEC có:
AB = AC( (ABC cân tại A) ; chung
=>(ADB = (AEC ( cạnh huyền ,góc nhọn)
( (hai góc tương ứng)
Hay
c.Hai tam giác vuông AEI và ADI có:
AI : cạnh chung, AE = AD( (ADB = (AEC)=>(AEI = (ADI
( cạnh huyền, cạnh góc vuông) ( hai góc tương ứng)
(AHB = (AHC có: ; ( (ABC cân tại A) =>
Mà = 1800 (hai góc kề bù) Suy ra = 900 Vậy AH BC.
d. Ta có: AE = AD( (ADB = (AEC) =>(ADE cân tại A
=> (1) Mà (ABC cân tại A nên (2)
Từ (1) và (2) suy ra

0, 5 điểm

0,5 điểm

0,25điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.