ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Khái niệm hàm số và hàm số bậc nhất
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định được hàm số bậc nhất, xác định được hàm số đồng biến

Hiểu được tính chất điểm thuộc đường thẳng và áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm ra tọa độ các điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1

10%
3
2 đ
20%

Đồ thị của hàm số bậc nhất
Dựa vào tính chất đã học để xác định được điểm thuộc trục tung của đồ thị ham số bậc nhất
Hiểu được hai đường thẳng có cùng tung độ góc thì cắt nhau trên trục tung
Áp dụng được cách vẽ đồ thị đã học để vẽ đúng đồ thị hàm số. Biết lập ra phương trình hoành độ của hai đường thẳng để tìm tọa độ giao điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

40%

4

50%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Dựa vào tính chất đã học để xác định được hai đường thẳng song song

Vận dụng được điều kiện song, cắt nhau của hai đường thẳng để tìm ra giá trị của m

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
0,5%

1

20%

2
2,5đ
25%

Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b(a khác 0)
Dựa vào định nghĩa để xác định được hệ số góc của đường thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
0,5%

1
0,5đ
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2.5đ
25%

1
0,5đ
5%

3

40%

1

10%
10
10đ =100%

Ngày soạn: 29 /11/2015
Ngày giảng: 01 /12/2015
Tiết 29: KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức trong chương của HS.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, chính xác, hợp lý.
3. Thái độ: rèn khả năng tư duy, tính trung thực nghiêm túc.
4. Năng lực phát hiện: Năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào giải toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Đề bài, đáp án thang điểm, bài kiểm tra phô tô
2. Học sinh: giấy và các dụng cụ kiểm tra
III. Phương pháp và bài học (kiến thức) liên quan.
1. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, luyện tập thực hành, vấn đáp.
2. Kiến thức liên quan: Kiến thức về hàm số.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp. Sĩ số 9A ….. 9C…… 9E………
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài giảng:
ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
A.y = -x +1 B. C. y = + 5 D. y = x2 – 1
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất đồng biến với mọi x thuộc R ?
A. y = -x + 1 B. y = x + 2 C. y = 2×2 + 3 D. y = 2x – 1
Câu 3: Đường thẳng y = -3x – 5 cắt trục tung tại điểm:
A. (0; -3) B. (0; -5) C. (-3; 0) D. (-5; 0)
Câu 4: Đồ thị của hàm số nào sau đây song song với đường thẳng

Hỏi và đáp