Đề Kiểm tra chương II có MT + ĐA chi việc photo cho HS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề Kiểm tra chương II có MT + ĐA chi việc photo cho HS, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Khái niệm hàm số

Hiểu được khi nào hàm số đồng biến nghịch biến
Tìm được điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến

Số câu

1

2
3

Số điểm

0.5

2
2.5

Tỷ lệ

5%

20%
25%

Hàm số bậc nhất
Nhận biết được hàm số bậc nhất
Hiểu được một hàm số là hàm số bậc nhất khi nào

Số câu
1

1

2

Số điểm
0.5

0.5

1

Tỷ lệ
5%

5%

10%

Đồ thị hàm số bậc nhất

Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất, xác định được điểm thuộc đồ thị
xác định được điểm thuộc đồ thị

Số câu

1
1

1
3

Số điểm

0.5
1

1
2.5

Tỷ lệ

5%
10%

10%
25%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Hiểu được hai đường thẳng song song và cắt nhau khi nào
Tính được chu vi và diện tích của tam giác tạo bởi đồ thị và các trục tọa độ

Số câu

1
1

1
3

Số điểm

0.5
1

2
3.5

Tỷ lệ

5%
10%

20%
35%

Hệ số góc của đường thẳng
Biết được đâu là hệ số góc

Số câu
1

1

Số điểm
0.5

0.5

Tỷ lệ
5%

5%

10đ

Họ và tên: …………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG II
Lớp: 9… Thời gian làm bài: 45`

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng) 3đ
Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào không là hàm số bậc nhất
A. y = 2×2 + 1 B. y = 3x C. y = 2 – 5x D. y = – 2x + 7
Câu 2: Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 song song với đồ thị của hàm số nào dưới đây
A. y = 3x + 3 B. y = 2x – 3 C. y = x + 3 D. y = x + 3
Câu 3: Đồ thị của hàm số y = 3x – 2 đi qua điểm nào trong các điểm sau:
A. A(0;2) B. B(-;0) C. C(; -1) D. D(;0)
Câu 4: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m + 2)x +1 là hàm số bậc nhất
A. m > – 2 B. m < – 2 C. m 2 D. m – 2
Câu 5: Hàm số y = (2m – 3)x – đồng biến khi:
A. m B. m D. m >
Câu 6: Hệ số góc của đường thẳng y = 1 – 3x là:
A. 1 B. – 3 C. 3 D.
Phần II. Tự luận 7đ
Câu 1: Cho hàm số bậc nhất y = (3m – 2)x + 2. hãy xác định m để:
a) Hàm số đồng biến
b) Hàm số nghịch biến
c) Hàm số đi qua điểm A(-1;-2)
d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = x + 2012
Câu 2: Cho hàm số y = x + 4 và hàm số y = – x + 4
a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ
b) Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số y = x + 4 với trục Ox , B là giao điểm của đồ thị hàm số y = – x + 4 với trục Ox và C là giao điểm của hai đồ thị hàm số trên. tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp