DE KIEM TRA CHUONG I SH6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KIEM TRA CHUONG I SH6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: 6 ….
Bài kiểm tra chương I ( đề 1)
Môn: Số học Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Bài 1. Tích của phép tính 53 . 56 bằng:
A. 53 B. 52 C. 59 D. 518
Bài 2. ƯCLN( 15, 30, 120 ) bằng:
A. 15 B. 5 C. 3 D. 1
Bài 3. Trong các số sau, số nào là số nguyên tố.
A. 111 B. 131 C. 166 D. 198
Phần II. Tự luận
Bài 4. Thực hiện phép tính sau:
a) 57 . 32 + 57 . 68 b) 60 + ( 96 – 186 : 3 ) + 2
Bài 5. Tìm BCNN ( 30, 75, 105 )
Bài 6. Hai các bạn Mai và Nga cùng học một trường nhưng khác lớp: Mai cứ 15 ngày lại trực nhật một lần, Nga cứ 12 ngày lại trực nhật một lần. Lần đầu hai các bạn cùng trực nhật một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai các bạn lại cùng trực nhật.
Bài 7. Chứng minh rằng: ( n + 6 ).( n + 17 ) 2

Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: 6 ….
Bài kiểm tra chương I ( đề 2)
Môn: Số học Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Bài 1. Thương của phép tính 710 : 75 bằng:
A. 75 B. 72 C. 750 D. 71
Bài 2. BCNN( 15, 30, 60 ) bằng:
A. 120 B. 180 C. 60 D. 240
Bài 3. Trong các số sau, số nào là số nguyên tố.
A. 123 B. 225 C. 543 D. 443
Phần II. Tự luận
Bài 4. Thực hiện phép tính sau:
a) 37 . 56 + 37 . 44 b) 70 – ( 96 – 116 : 2 ) + 5
Bài 5. Tìm ƯCLN ( 30, 75, 105 )
Bài 6. Hai bạn đọc An và Bình cùng học một trường nhưng khác lớp: Bình cứ 15 ngày lại trực nhật một lần, An cứ 10 ngày lại trực nhật một lần. Lần đầu hai các bạn cùng trực nhật một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn đọc lại cùng trực nhật.
Bài 7. Chứng minh rằng: ( n + 11 ).( n + 26 ) 2

Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: 6 ….
Bài kiểm tra chương I ( đề 3)
Môn: Số học Thời gian: 45 phút

Hỏi và đáp