Đề kiểm tra chương I hình 9 năm học 2009 2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra chương I hình 9 năm học 2009 2010, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I
ĐỀ 1
—————-&—————
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ)

TỰ LUẬN(6đ)
Bài 1(2đ):Không dùng bảng số và máy tính.Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: sin 400 ,cos 350 ,sin 700 ,cos 200 .
Bài 2(3đ):Cho tam giác ABC vuông tại A,biết AC=8cm,=570.Hãy giải tam giác vuông ABC(các kết quả làm tròn đến độ và chữ số thập phân thứ ba).
Bài 3(1đ):Rút gọn các biểu thức sau:
ĐỀ 2
—————–&—————-
I) Trắc nghiệm: (3đ)
Hãy chọn câu tra lời đúng nhất và điền vaò bảng:
1.Câu nào sau đây sai:
A. Sin 600 = Cos 300 B. Tg 450 . Cotg 450 = 1 C. Sin150 = Cos 650 D. Cotg 550 = Tg 350
2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là: AB= 3cm, AC= 4cm ,BC= 5cm. Độ dài đương cao AH là:
A. 2,4 cm B. 3,6 cm C. 4,8 cm D. 2 cm
3. Cho biết Sin 750 0.966 vậy Cos 150 là:
A. 0.966 B. 0.322 C. 0.483 D. 0.161
4.Trong các câu sau câu nào sai: Cho góc nhọn :
A. 0 < Sin< 1 B. Sin 2= 1 + Cos 2 C. Tg= D. Sin= Cos( 900 – )
5.Cho hình vẽ:
biết BC = 30cm; = 300
Độ dài x là:
A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. Một đáp án khác
6. Cho biết Sin= 0,1745 vậy số đo của góc làm tròn tới phút là:
A. 9015’ B. 12022’ C. 1003’ D. 1204’
7. Giá trị của biểu thức bằng:
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
8. Một cột đèn có bóng dài trên mặt đất là 7,5 m. Các tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc xấp xỉ bằng 420. Chiều cao của cột đèn là( chính xác đến 0.1).
A. 6,8m B. 6,7m C. 7m D. 6m
9.Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó hệ thức nào đúng:
A. AH 2 = BH.CH B. AH 2 = BH.BC C. AH 2 = CH.BC D. AH 2 = BH 2 + AB 2
10. Cho hình vẽ:
a) trong hình bên x có độ dài là:
A. x= 10 B. x= 4 C. x= D. x= 9
b)trong hình bên y có độ dài là:
A. y= 10 B. y=12 C. y= 15 D. y= 144
11. Cách so sánh nào sau đây sai:
A. Sin 450 Sin 320 C. Tg 300 = Cotg 300 D. Sin 650 = Cos 250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10a
10b
11

Bài 1.( 2đ): Giải tam giác vuông ABC biết = 900, AB = 6cm, BC= 10cm.( góc làm tròn đến độ).
Bài 2.(3,5đ): Cho vuông tại A , AB = 12 cm , AC = 12 cm.
Tính BC ,?
Kẻ đường cao AH của .Tính BH, CH, AH?
Lấy M bất kì trên cạnh BC . Gọi hình chiếu của M trên AB, AC lần lượt là P & Q.
Chứng minh PQ = AM
Bài 3.(1,5đ) : Cho biết Sin = 0,6 .Tính Cos, Tg, Cotg.

ĐỀ 3
—————&—————
Bài 1: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây: (2đ) (H.1)
Trong H.1:
a) Sin bằng:
A) . B) . C) . D) .
b) Cos bằng:
A) . B) . C) . D)
c) Tg bằng: a
A) B) . C) . D)
d) Cotg bằng:
A) 2.

Hỏi và đáp