đề kiểm tra chương I hh9(12-13) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra chương I hh9(12-13), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra chương I (hình học 9)

CẤP ĐỘ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

CHỦ ĐỀ

THẤP
CAO

1. Hệ thức lượng
(5 tiết)
Biết được mối quan hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Tính toán các cạnh còn thiếu trong tam giác vuông, chứng minh hệ thức

Số câu
1

2

3

 Số điểm
1

2

3

Tỉ lệ:
10%

20%

30%

2Tỉ số lượng giác của góc nhọn
(6 tiết)
Biết 4 tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn
Hiểu mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau
Biết tính góc khi biết độ dài 2 cạnh trong tam giác vuông
Biết vận dụng mối quan hệ giữa các TSLG để tính TSLG khác

Số câu
1
1
1
1
4

Số điểm
1
0,5
1
0,5
3

Tỉ lệ
10%
5%
10%
5%
30%

3.Những hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
(7 tiết)

Giải được tam giác vuông
Biết vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc, kiến thức liên quan để tính toán.

Số câu

1
1
2

Số điểm

3
1
4

Tỉ lệ

30%
10%
40%

Tổng câu
2
1
4
2
9

Tổng điểm
2
0,5
6
1,5
10,0

Tổng tỉ lệ
20%
5%
60%
15%
100%

Ngày soạn: 16/10/12
Ngày giảng:
10 Tiết 19: Kiểm tra 45 phút chương I

I – Mục tiêu:
Kiểm tra việc năm kiến thức về hệ thức lượng, tỉ số lương giác của HS trong chương I
Đánh giá kết quả học tập của HS sau khi học xong chương I
Rèn tính cẩn thận , tư duy độc lập, sáng tạo cho HS
II – Chuẩn bị : GV đề bài phô tô + đáp án biểu điểm
HS Ôn tập toàn bộ chương I
III – Tiến trình bài dạy:
ổn định:
Đề bài: Lớp 9A1, 9A2 : GV cho HS làm bài ngay trên tra

Hướng dẫn về nhà: Đọc và tìm hiểu trước bài 1 chương II. Ôn lại khái niệm đường tròn ở lớp 6 ; chuẩn bị: mỗi HS 1 cây com pa.

Thống kê kết quả bài kiểm tra 1 tiết chương I

Lớp
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu, kém
Ghi chú

9A1

9A2

Trường THCS
Lớp: 9A…
Họ và tên:………………………………………………

Thứ ngày tháng 10 năm 2012.
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình 9

Điểm.
Lời phê của thầy ,cô.

Bài 1: (3 điểm) Cho hình vẽ:

a) Điền nội dung thích hợpvào chỗ …. để được hệ thức đúng:

b) Cho NH = 9cm, HP = 4cm. Tính MH ?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

c) Từ H kẻ HE MN . Chứng minh:
NH.HP = ME.MN
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A.
Viết các tỉ số lượng giác của góc B ?
Cho AC = 4cm, BC = 5cm. Tính số đo ? (làm tròn tới phút)

Bài 3: (1 điểm)
a) Viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45:
Sin60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.