đề kiểm tra chương I ds9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra chương I ds9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 16/10/12
Ngày giảng: tại lớp 9A1
Ngày giảng: tại lớp 9A2
Tuần 9 Tiết 18: Kiểm tra 45 phút chương I

I – Mục tiêu:
– Kiến thức: Kiểm tra việc năm kiến thức về căn bậc hai của HS trong chương I
– Kĩ năng: rèn kĩ giải các dạng bài tập sau khi học xong chương I
– Thái độ: Rèn tư duy độc lập, sáng tạo cho HS
II – Chuẩn bị : GV đề bài phô tô + đáp án biểu điểm
HS Ôn tập toàn bộ chương I
III – Tiến trình bài dạy:
ổn định:
Đề bài: Lớp 9A1, 9A2: GV cho HS làm bài ngay trên ề tra

Hướng dẫn về nhà: Đọc và tìm hiểu trước bài 1 chương II. Ôn lại khái niệm hàm số lớp 7

Thống kê kết quả bài kiểm tra 1 tiết chương I

Lớp
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu, kém
Ghi chú

9A1

9A2

Ma trận đề kiểm tra

CẤP ĐỘ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

CHỦ ĐỀ

THẤP
CAO

1. Căn bậc hai số học, căn thức bậc hai (3,5 tiết)

Hiểu điều kiện để có nghĩa
Tính được CBH của số là bình phương của số

Số câu

1
1

2

 Số điểm

1
1

2

Tỉ lệ:

10%
10%

20%

2. Liên hệ giữa phép nhân, chia, khai phương
(4,5 tiết)
Nhận biết công thức khai phương 1 thương và áp dụng
Thực hiện các phép tính về CBH: khai phương một tích chia các căn thức bậc hai
Biết vận dụng khai phương một tích để rút gọn biểu thức

Số câu
2
1
1

4

Số điểm
1
1
0,5

2,5

Tỉ lệ
10%
10%
5%

25%

3.Biến đổi căn thức bậc hai (8 tiết)

Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai
Biết vận dụng các phép biển đổi để rút gọn, tính giá trị biểu thức.

Số câu

3
2
5

Số điểm

3
2
5

Tỉ lệ

30%
20%
50%

3. Căn bậc ba
(1 tiết)

Tính được căn bậc ba của các số biểu diễn được thành lập phương của số khác

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0,5

Tỉ lệ

5%

5%

Tổng câu
2
2
6
2
12

Tổng điểm
1
2
5
2
10,0

Tổng tỉ lệ
10%
20%
50%
20%
100%

Trường THCS
Lớp: 9A…
Họ và tên:………………………………………………

Thứ ngày tháng 10 năm 2012.
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 9

Điểm.
Lời phê của thầy ,cô.

Bài 1: (1 đ) a) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) để được công thức đúng:
(với )
b) Áp dụng : tính
Bài 2: (1 đ) Tìm x để biểu thức xác định ?

Bài 3: (3,5 đ) Thực hiện phép tính :

a)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

b)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

c)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

d)

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Bài 4: (1 đ) Tìm x

Hỏi và đáp